دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 величати [uk] величати تلفظ 0 رأی
02/10/2011 веслувати [uk] веслувати تلفظ 0 رأی
02/10/2011 снігоочисник [uk] снігоочисник تلفظ 0 رأی
02/10/2011 виорати [uk] виорати تلفظ 0 رأی
02/10/2011 беззмістовний [uk] беззмістовний تلفظ 0 رأی
02/10/2011 мітити [uk] мітити تلفظ 0 رأی
02/10/2011 яблуневий [uk] яблуневий تلفظ 0 رأی
02/10/2011 зводити [uk] зводити تلفظ 0 رأی
02/10/2011 схильний [uk] схильний تلفظ 0 رأی
02/10/2011 похилий [uk] похилий تلفظ 0 رأی
02/10/2011 розпластаний [uk] розпластаний تلفظ 0 رأی
02/10/2011 попід [uk] попід تلفظ 0 رأی
02/10/2011 звиш [uk] звиш تلفظ 0 رأی
02/10/2011 вимотувати [uk] вимотувати تلفظ 0 رأی
02/10/2011 викликати [uk] викликати تلفظ 0 رأی
02/10/2011 творити [uk] творити تلفظ 0 رأی
02/10/2011 кукурудзяний [uk] кукурудзяний تلفظ 0 رأی
02/10/2011 засолювати [uk] засолювати تلفظ 0 رأی
02/10/2011 задуманий [uk] задуманий تلفظ 0 رأی
02/10/2011 угорі [uk] угорі تلفظ 0 رأی
02/10/2011 уміння [uk] уміння تلفظ 0 رأی
02/10/2011 хлопання [uk] хлопання تلفظ 0 رأی
02/10/2011 накинути [uk] накинути تلفظ 0 رأی
02/10/2011 творчість [uk] творчість تلفظ 0 رأی
02/10/2011 тріск [uk] тріск تلفظ 0 رأی
02/10/2011 нижній [uk] нижній تلفظ 0 رأی
02/10/2011 менший [uk] менший تلفظ 0 رأی
02/10/2011 спідній [uk] спідній تلفظ 0 رأی
02/10/2011 вище [uk] вище تلفظ 0 رأی
02/10/2011 більш як [uk] більш як تلفظ 0 رأی