دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2012 意外 [wuu] 意外 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 [wuu] 接 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 帶跑涉 [wuu] 帶跑涉 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 [wuu] 睡 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 面子 [wuu] 面子 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 [wuu] 涉 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 [wuu] 睏 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 不乜死健 [wuu] 不乜死健 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 皮肤病 [wuu] 皮肤病 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 漢堡 [wuu] 漢堡 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 [wuu] 秀 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 濁化 [wuu] 濁化 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 韻母 [wuu] 韻母 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 韻尾 [wuu] 韻尾 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 希腊 [wuu] 希腊 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 雅典 [wuu] 雅典 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 发电 [wuu] 发电 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 发电厂 [wuu] 发电厂 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 灣仔區 [zh] 灣仔區 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 邦迪 [zh] 邦迪 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 聯考 [zh] 聯考 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 蘇梅州 [zh] 蘇梅州 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 貨櫃 [zh] 貨櫃 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 頓內次州 [zh] 頓內次州 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 爾諾夫策州 [zh] 爾諾夫策州 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 基洛夫格勒州 [zh] 基洛夫格勒州 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 喷嚏剂 [zh] 喷嚏剂 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 [zh] 噓 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 [zh] 囥 تلفظ 0 رأی
07/05/2012 青山里 [zh] 青山里 تلفظ 0 رأی