دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2009 kefir [no] kefir تلفظ 0 رأی
12/09/2009 yoghurt [no] yoghurt تلفظ 0 رأی
12/09/2009 sei [no] sei تلفظ 0 رأی
12/09/2009 ka farsken [no] ka farsken تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2009 mannskit [no] mannskit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2009 De Usynlige [no] De Usynlige تلفظ 0 رأی
12/09/2009 Trond Sorvoja [no] Trond Sorvoja تلفظ 0 رأی
12/09/2009 kai munchs [no] kai munchs تلفظ 0 رأی
12/09/2009 heisann [no] heisann تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2009 vigerstol [no] vigerstol تلفظ 0 رأی
12/09/2009 Marius Sophus Lie [no] Marius Sophus Lie تلفظ 0 رأی
12/09/2009 Hjelsvold [no] Hjelsvold تلفظ 0 رأی
12/09/2009 for det meste [no] for det meste تلفظ 0 رأی
12/09/2009 misfornøyd [no] misfornøyd تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2009 husdyr [no] husdyr تلفظ 0 رأی
12/09/2009 nordisk [no] nordisk تلفظ 0 رأی
12/09/2009 hestpeis [no] hestpeis تلفظ 0 رأی