دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2010 trichome [en] trichome تلفظ 0 رأی
28/11/2010 burp [en] burp تلفظ 0 رأی
28/11/2010 Italy [en] Italy تلفظ 0 رأی
07/08/2010 hello [en] hello تلفظ 0 رأی
21/03/2010 Justin Bieber [en] Justin Bieber تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
21/03/2010 Malfoy [en] Malfoy تلفظ 0 رأی
15/03/2010 bubbling [en] bubbling تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Hephaestus [en] Hephaestus تلفظ 1 رأی
04/02/2010 statistical [en] statistical تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Cincinnati [en] Cincinnati تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
26/01/2010 Ohio [en] Ohio تلفظ 0 رأی
26/01/2010 swagger [en] swagger تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Cassandra [en] Cassandra تلفظ 0 رأی