دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/11/2012 Amo voce [pt] Amo voce تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2012 Cooperativismo [pt] Cooperativismo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2012 legislação [pt] legislação تلفظ 0 رأی
30/03/2012 folharada [pt] folharada تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Insuportavelmente [pt] Insuportavelmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2012 Estatísticas [pt] Estatísticas تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Turismólogo [pt] Turismólogo تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Vibrações Positivas [pt] Vibrações Positivas تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Positividade [pt] Positividade تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Vamos Jantar? [pt] Vamos Jantar? تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Bom Apetite! [pt] Bom Apetite! تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Teatro São Pedro [pt] Teatro São Pedro تلفظ 0 رأی
30/03/2012 USINA DO GASÔMETRO [pt] USINA DO GASÔMETRO تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Viva a vida [pt] Viva a vida تلفظ 0 رأی
30/03/2012 sonhei [pt] sonhei تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Porto Alegre [pt] Porto Alegre تلفظ 2 رأی