کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 Baile Bháigh [ga] Baile Bháigh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 dheirtháir [ga] dheirtháir تلفظ 0 رأی
07/05/2018 achann [ga] achann تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Edair [ga] Edair تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Gulbán [ga] Gulbán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 graosta [ga] graosta تلفظ 0 رأی
07/05/2018 chnámha [ga] chnámha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 thnúth [ga] thnúth تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Gníomhaigh [ga] Gníomhaigh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cosain [ga] cosain تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ag sníomh snátha [ga] ag sníomh snátha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 teagaisc [ga] teagaisc تلفظ 0 رأی
07/05/2018 imbas fiosaíochta [ga] imbas fiosaíochta تلفظ 0 رأی
07/05/2018 alltacht [ga] alltacht تلفظ 0 رأی
07/05/2018 mhilleadh [ga] mhilleadh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 leadradh [ga] leadradh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cairteacha [ga] cairteacha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Cethleann [ga] Cethleann تلفظ 0 رأی
07/05/2018 dá nglacfá [ga] dá nglacfá تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ná hionsaigh é [ga] ná hionsaigh é تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ná habair é [ga] ná habair é تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ghluaisrothar [ga] ghluaisrothar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Coille Bheithe [ga] Coille Bheithe تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Amhlaibh / Olaf / Amlaíb [ga] Amhlaibh / Olaf / Amlaíb تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Duine beag [ga] Duine beag تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Jeighbh [ga] Jeighbh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Jedíoch [ga] Jedíoch تلفظ 0 رأی
07/05/2018 clannógach [ga] clannógach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Loimic [ga] Loimic تلفظ 0 رأی
07/05/2018 trumpadóir [ga] trumpadóir تلفظ 0 رأی