کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2019 ag iompó [ga] ag iompó تلفظ 0 رأی
12/12/2019 iompó [ga] iompó تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ag feo [ga] ag feo تلفظ 0 رأی
12/12/2019 go luath [ga] go luath تلفظ 0 رأی
12/12/2019 go déanach [ga] go déanach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 níos luaithe [ga] níos luaithe تلفظ 0 رأی
12/12/2019 an mhaidin [ga] an mhaidin تلفظ 0 رأی
12/12/2019 na maidineacha [ga] na maidineacha تلفظ 0 رأی
12/12/2019 na hoícheanta [ga] na hoícheanta تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tráthnóna inniu [ga] tráthnóna inniu تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tráthnóna amárach [ga] tráthnóna amárach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ródhona [ga] ródhona تلفظ 0 رأی
12/12/2019 osclaítear [ga] osclaítear تلفظ 0 رأی
12/12/2019 guthanna [ga] guthanna تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Anand [ga] Anand تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dubhudh [ga] dubhudh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dearglach [ga] dearglach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dhruidim [ga] dhruidim تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ngluaisteán [ga] ngluaisteán تلفظ 0 رأی
12/12/2019 seordán [ga] seordán تلفظ 0 رأی
12/12/2019 teanngháire [ga] teanngháire تلفظ 0 رأی
12/12/2019 iníon gaoithe [ga] iníon gaoithe تلفظ 0 رأی
12/12/2019 gabhairín [ga] gabhairín تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tíne thanaide [ga] tíne thanaide تلفظ 0 رأی
12/12/2019 gaige na maige [ga] gaige na maige تلفظ 0 رأی
12/12/2019 comhla breac [ga] comhla breac تلفظ 0 رأی
12/12/2019 coigealach [ga] coigealach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 búdán [ga] búdán تلفظ 0 رأی
12/12/2019 An Mhumhain [ga] An Mhumhain تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Liadh [ga] Liadh تلفظ 0 رأی