کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 intuigthe [ga] intuigthe تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ruán alla [ga] ruán alla تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Níl an fáinne ró-bheag. [ga] Níl an fáinne ró-bheag. تلفظ 0 رأی
07/05/2018 claochlú [ga] claochlú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Chlocháin [ga] Chlocháin تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Haonach [ga] Haonach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 borróg [ga] borróg تلفظ 0 رأی
07/05/2018 stad anois [ga] stad anois تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Cá raibh sé? [ga] Cá raibh sé? تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fuinneoig [ga] fuinneoig تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Glencarnagh [en] Glencarnagh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 An Dothra [ga] An Dothra تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal [ga] Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Baile Bháigh [ga] Baile Bháigh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 dheirtháir [ga] dheirtháir تلفظ 0 رأی
07/05/2018 achann [ga] achann تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Edair [ga] Edair تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Gulbán [ga] Gulbán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 graosta [ga] graosta تلفظ 0 رأی
07/05/2018 chnámha [ga] chnámha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 thnúth [ga] thnúth تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Gníomhaigh [ga] Gníomhaigh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cosain [ga] cosain تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ag sníomh snátha [ga] ag sníomh snátha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 teagaisc [ga] teagaisc تلفظ 0 رأی
07/05/2018 imbas fiosaíochta [ga] imbas fiosaíochta تلفظ 0 رأی
07/05/2018 alltacht [ga] alltacht تلفظ 0 رأی
07/05/2018 mhilleadh [ga] mhilleadh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 leadradh [ga] leadradh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cairteacha [ga] cairteacha تلفظ 0 رأی