کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2018 Creimhinis [ga] Creimhinis تلفظ 0 رأی
10/05/2018 clabhcánach [ga] clabhcánach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Ioruaise [ga] Ioruaise تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Liadán [ga] Liadán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] Fionnleaseach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 tuairteála [ga] tuairteála تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] Drochubh, drochéan تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] Unsic (Old Irish) تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] Ibormeith (Old Irish) تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Na daltaí [ga] Na daltaí تلفظ 1 رأی
10/05/2018 scatach [ga] scatach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Ceasair [ga] Ceasair تلفظ 0 رأی
10/05/2018 féinig [ga] féinig تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Duagh [ga] Duagh تلفظ 0 رأی
10/05/2018 trastíre [ga] trastíre تلفظ 0 رأی
10/05/2018 mairg [ga] mairg تلفظ 0 رأی
10/05/2018 aibiú [ga] aibiú تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Leispiach [ga] Leispiach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 ndeireann [ga] ndeireann تلفظ 0 رأی
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] cadhnaíocht تلفظ 0 رأی
10/05/2018 turadh [ga] turadh تلفظ 0 رأی
10/05/2018 fo-éadaí [ga] fo-éadaí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Lambeg [en] Lambeg تلفظ 0 رأی
10/05/2018 spéaclachaí [ga] spéaclachaí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] Eachthiarnáin تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Riagán [ga] Riagán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fechín [ga] Fechín تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fearchar [ga] Fearchar تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fachtna [ga] Fachtna تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán تلفظ 0 رأی