کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2018 de dhíobháil [ga] de dhíobháil تلفظ 1 رأی
20/05/2018 Lackanavea [en] Lackanavea تلفظ 0 رأی
20/05/2018 iafaidh [ga] iafaidh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] Meiriceá Theas تلفظ 1 رأی
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] Meiriceá Thuaidh تلفظ 1 رأی
20/05/2018 dhódh [ga] dhódh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 angaidh [ga] angaidh تلفظ 1 رأی
20/05/2018 angadh [ga] angadh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] dá mbuailfeadh تلفظ 1 رأی
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] d'iaigh siad تلفظ 1 رأی
20/05/2018 cinnigí [ga] cinnigí تلفظ 1 رأی
20/05/2018 urrann [ga] urrann تلفظ 0 رأی
20/05/2018 snoí [ga] snoí تلفظ 0 رأی
20/05/2018 snoígí [ga] snoígí تلفظ 0 رأی
20/05/2018 shnigh sé [ga] shnigh sé تلفظ 1 رأی
20/05/2018 threabhfainn [ga] threabhfainn تلفظ 0 رأی
20/05/2018 treabhaigí [ga] treabhaigí تلفظ 1 رأی
20/05/2018 glacfar [ga] glacfar تلفظ 1 رأی
20/05/2018 snigh [ga] snigh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 sáith [ga] sáith تلفظ 0 رأی
20/05/2018 tagaigí [ga] tagaigí تلفظ 1 رأی
10/05/2018 ministéara [ga] ministéara تلفظ 0 رأی
10/05/2018 gaireas [ga] gaireas تلفظ 0 رأی
10/05/2018 rabhnáilte [ga] rabhnáilte تلفظ 0 رأی
10/05/2018 uamóir [ga] uamóir تلفظ 0 رأی
10/05/2018 dréimirí [ga] dréimirí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 peaineanna [ga] peaineanna تلفظ 0 رأی
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] míonna an fhómhair تلفظ 0 رأی
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] An bhfágfaidh sé? تلفظ 1 رأی
10/05/2018 Ó Cadáin [ga] Ó Cadáin تلفظ 0 رأی