کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/12/2019 Faeilí [ga] Faeilí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 ionsair [ga] ionsair تلفظ 0 رأی
13/12/2019 ionsuirthi [ga] ionsuirthi تلفظ 0 رأی
13/12/2019 Brostaigí! [ga] Brostaigí! تلفظ 0 رأی
13/12/2019 Leo Eric Varadkar [ga] Leo Eric Varadkar تلفظ 0 رأی
13/12/2019 Faight [ga] Faight تلفظ 0 رأی
13/12/2019 chuirfeá [ga] chuirfeá تلفظ 0 رأی
13/12/2019 shílfí [ga] shílfí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 bheifí [ga] bheifí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 thuigfí [ga] thuigfí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 dá mbeifí [ga] dá mbeifí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 fíonchaor [ga] fíonchaor تلفظ 0 رأی
13/12/2019 rachfaí [ga] rachfaí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 d'imreofaí [ga] d'imreofaí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 dhíolfaí [ga] dhíolfaí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 dhéanfaí [ga] dhéanfaí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 thiocfaí [ga] thiocfaí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 thabharfaí [ga] thabharfaí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 bhéarfaí [ga] bhéarfaí تلفظ 0 رأی
13/12/2019 dhíreodh [ga] dhíreodh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 d'eiseodh [ga] d'eiseodh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 Eochaidh Ó hEódhusa [ga] Eochaidh Ó hEódhusa تلفظ 0 رأی
13/12/2019 léifimid [ga] léifimid تلفظ 0 رأی
13/12/2019 ródhaor [ga] ródhaor تلفظ 0 رأی
13/12/2019 dtogródh [ga] dtogródh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 tharlódh [ga] tharlódh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 sheachnódh [ga] sheachnódh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 bhéarfadh [ga] bhéarfadh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 déarfadh [ga] déarfadh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 leagfadh [ga] leagfadh تلفظ 0 رأی