کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2019 cloiche [ga] cloiche تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Cultúrlann [ga] Cultúrlann تلفظ 0 رأی
14/09/2019 cór [ga] cór تلفظ 0 رأی
14/09/2019 bróig [ga] bróig تلفظ 0 رأی
14/09/2019 shíneadh [ga] shíneadh تلفظ 0 رأی
14/09/2019 scoth na seachtaine [ga] scoth na seachtaine تلفظ 0 رأی
14/09/2019 coimhlint [ga] coimhlint تلفظ 0 رأی
14/09/2019 spraoil [ga] spraoil تلفظ 0 رأی
14/09/2019 cúlántacht [ga] cúlántacht تلفظ 0 رأی
14/09/2019 éagaoineadh [ga] éagaoineadh تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Póilín [ga] Póilín تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Rúad Rofhessa - Rua Rófhiosa [ga] Rúad Rofhessa - Rua Rófhiosa تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Eochaidh Ollathair [ga] Eochaidh Ollathair تلفظ 0 رأی
14/09/2019 feillbheart [ga] feillbheart تلفظ 0 رأی
14/09/2019 croíthe [ga] croíthe تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Acht Anois [ga] Acht Anois تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Ó Maoldomhnaigh [ga] Ó Maoldomhnaigh تلفظ 0 رأی
25/05/2018 sicíní [ga] sicíní تلفظ 1 رأی
22/05/2018 úsáidfear [ga] úsáidfear تلفظ 1 رأی
21/05/2018 níolann [ga] níolann تلفظ 0 رأی
21/05/2018 súimín [ga] súimín تلفظ 0 رأی
21/05/2018 díbholaíoch [ga] díbholaíoch تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dhíolainn [ga] dhíolainn تلفظ 1 رأی
21/05/2018 téitear [ga] téitear تلفظ 1 رأی
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] díolfaidh mé تلفظ 1 رأی
21/05/2018 Tíogair [ga] Tíogair تلفظ 1 رأی
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] Bhreathnoinn تلفظ 0 رأی
21/05/2018 seasaim [ga] seasaim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 stopaim [ga] stopaim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 cíoraim [ga] cíoraim تلفظ 0 رأی