کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2018 glacfar [ga] glacfar تلفظ 1 رأی
20/05/2018 snigh [ga] snigh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 sáith [ga] sáith تلفظ 0 رأی
20/05/2018 tagaigí [ga] tagaigí تلفظ 1 رأی
10/05/2018 ministéara [ga] ministéara تلفظ 0 رأی
10/05/2018 gaireas [ga] gaireas تلفظ 0 رأی
10/05/2018 rabhnáilte [ga] rabhnáilte تلفظ 0 رأی
10/05/2018 uamóir [ga] uamóir تلفظ 0 رأی
10/05/2018 dréimirí [ga] dréimirí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 peaineanna [ga] peaineanna تلفظ 0 رأی
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] míonna an fhómhair تلفظ 0 رأی
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] An bhfágfaidh sé? تلفظ 1 رأی
10/05/2018 Ó Cadáin [ga] Ó Cadáin تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Creimhinis [ga] Creimhinis تلفظ 0 رأی
10/05/2018 clabhcánach [ga] clabhcánach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Ioruaise [ga] Ioruaise تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Liadán [ga] Liadán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] Fionnleaseach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 tuairteála [ga] tuairteála تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] Drochubh, drochéan تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] Unsic (Old Irish) تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] Ibormeith (Old Irish) تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Na daltaí [ga] Na daltaí تلفظ 1 رأی
10/05/2018 scatach [ga] scatach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Ceasair [ga] Ceasair تلفظ 0 رأی
10/05/2018 féinig [ga] féinig تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Duagh [ga] Duagh تلفظ 0 رأی
10/05/2018 trastíre [ga] trastíre تلفظ 0 رأی
10/05/2018 mairg [ga] mairg تلفظ 0 رأی
10/05/2018 aibiú [ga] aibiú تلفظ 0 رأی