کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/05/2018 Bheirigh [ga] Bheirigh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] éagsúlóidh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 liathadh [ga] liathadh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 Conmhaicne [ga] Conmhaicne تلفظ 0 رأی
20/05/2018 cadal [ga] cadal تلفظ 0 رأی
20/05/2018 an lasairéan [ga] an lasairéan تلفظ 0 رأی
20/05/2018 dhéanainn [ga] dhéanainn تلفظ 1 رأی
20/05/2018 imreofá [ga] imreofá تلفظ 1 رأی
20/05/2018 chabhraíteá [ga] chabhraíteá تلفظ 1 رأی
20/05/2018 bod an deamhain [gd] bod an deamhain تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] Is fearr foighne ná fortún. تلفظ 0 رأی
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint تلفظ 0 رأی
20/05/2018 de dhíobháil [ga] de dhíobháil تلفظ 1 رأی
20/05/2018 Lackanavea [en] Lackanavea تلفظ 0 رأی
20/05/2018 iafaidh [ga] iafaidh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] Meiriceá Theas تلفظ 1 رأی
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] Meiriceá Thuaidh تلفظ 1 رأی
20/05/2018 dhódh [ga] dhódh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 angaidh [ga] angaidh تلفظ 1 رأی
20/05/2018 angadh [ga] angadh تلفظ 0 رأی
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] dá mbuailfeadh تلفظ 1 رأی
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] d'iaigh siad تلفظ 1 رأی
20/05/2018 cinnigí [ga] cinnigí تلفظ 1 رأی
20/05/2018 urrann [ga] urrann تلفظ 0 رأی
20/05/2018 snoí [ga] snoí تلفظ 0 رأی
20/05/2018 snoígí [ga] snoígí تلفظ 0 رأی
20/05/2018 shnigh sé [ga] shnigh sé تلفظ 1 رأی
20/05/2018 threabhfainn [ga] threabhfainn تلفظ 0 رأی
20/05/2018 treabhaigí [ga] treabhaigí تلفظ 1 رأی