کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/05/2018 ceimiceáin [ga] ceimiceáin تلفظ 0 رأی
05/05/2018 tachrán [ga] tachrán تلفظ 0 رأی
05/05/2018 síthbe (Old Irish) [ga] síthbe (Old Irish) تلفظ 0 رأی
05/05/2018 dar prísce [ga] dar prísce تلفظ 0 رأی
05/05/2018 laochaire [ga] laochaire تلفظ 0 رأی
05/05/2018 plástar [ga] plástar تلفظ 0 رأی
05/05/2018 dóbair [ga] dóbair تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Caomhóg [ga] Caomhóg تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Mórrigú / Mórrigán / Mór-Ríoghain [ga] Mórrigú / Mórrigán / Mór-Ríoghain تلفظ 0 رأی
05/05/2018 gétal (Old Irish) [ga] gétal (Old Irish) تلفظ 0 رأی
05/05/2018 straif [ga] straif تلفظ 0 رأی
05/05/2018 siabraid (Old Irish) [ga] siabraid (Old Irish) تلفظ 0 رأی
05/05/2018 athchorpraithe [ga] athchorpraithe تلفظ 0 رأی
05/05/2018 pearóidí [ga] pearóidí تلفظ 0 رأی
05/05/2018 déshrathach [ga] déshrathach تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Dearbhfhine [ga] Dearbhfhine تلفظ 0 رأی
05/05/2018 ósais [ga] ósais تلفظ 0 رأی
05/05/2018 mharthanóir [ga] mharthanóir تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Cealachán [ga] Cealachán تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Aodhamair [ga] Aodhamair تلفظ 0 رأی
05/05/2018 taosrán [ga] taosrán تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Mochán [ga] Mochán تلفظ 0 رأی
05/05/2018 gliúrascnach [ga] gliúrascnach تلفظ 0 رأی
05/05/2018 seamhan [ga] seamhan تلفظ 0 رأی
04/05/2018 ach cá'il [ga] ach cá'il تلفظ 0 رأی
04/05/2018 cúl tóna [ga] cúl tóna تلفظ 0 رأی
04/05/2018 chacamais [ga] chacamais تلفظ 0 رأی
04/05/2018 stripeach [ga] stripeach تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Drom Fhinín [ga] Drom Fhinín تلفظ 0 رأی
04/05/2018 spíosartha [ga] spíosartha تلفظ 0 رأی