کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/05/2018 banchéile [ga] banchéile تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Brannach [ga] Brannach تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Ionatán [ga] Ionatán تلفظ 0 رأی
05/05/2018 téadléimneach [ga] téadléimneach تلفظ 0 رأی
05/05/2018 ansan [ga] ansan تلفظ 0 رأی
05/05/2018 O'Dogherty [en] O'Dogherty تلفظ 0 رأی
05/05/2018 teighígí [ga] teighígí تلفظ 0 رأی
05/05/2018 duibhéan [ga] duibhéan تلفظ 0 رأی
05/05/2018 ngluine [ga] ngluine تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Ní Chaonaigh [ga] Ní Chaonaigh تلفظ 0 رأی
05/05/2018 An Siodhbhradh [ga] An Siodhbhradh تلفظ 0 رأی
05/05/2018 fosclaígí [ga] fosclaígí تلفظ 0 رأی
05/05/2018 scológ [ga] scológ تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Molaise / Maol Íosa [ga] Molaise / Maol Íosa تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Ó Loideáin [ga] Ó Loideáin تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Paitseach [ga] Paitseach تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Choilm [ga] Choilm تلفظ 0 رأی
05/05/2018 A Mhóir [ga] A Mhóir تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Meirdreach [ga] Meirdreach تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Cite [ga] Cite تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Tónaí [ga] Tónaí تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Beartla [ga] Beartla تلفظ 0 رأی
05/05/2018 a Bhríocáin [ga] a Bhríocáin تلفظ 0 رأی
05/05/2018 ní mhaitear [ga] ní mhaitear تلفظ 0 رأی
05/05/2018 an bhfuair [ga] an bhfuair تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Saoirse a Rúin [ga] Saoirse a Rúin تلفظ 0 رأی
05/05/2018 drámaíochta [ga] drámaíochta تلفظ 0 رأی
05/05/2018 muisirún [ga] muisirún تلفظ 0 رأی
05/05/2018 scortha [ga] scortha تلفظ 0 رأی
05/05/2018 dronn [ga] dronn تلفظ 0 رأی