کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2019 peitreal [ga] peitreal تلفظ 0 رأی
12/12/2019 na dathanna [ga] na dathanna تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Ó Maolagáin [ga] Ó Maolagáin تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Craos [ga] Craos تلفظ 0 رأی
12/12/2019 A Chraois [ga] A Chraois تلفظ 0 رأی
12/12/2019 A Chraosa [ga] A Chraosa تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ceilt [ga] ceilt تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ceilte [ga] ceilte تلفظ 0 رأی
12/12/2019 leisce [ga] leisce تلفظ 0 رأی
12/12/2019 teifeach [ga] teifeach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 seasc [ga] seasc تلفظ 0 رأی
12/12/2019 pearsa [ga] pearsa تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ceal [ga] ceal تلفظ 0 رأی
12/12/2019 suirí [ga] suirí تلفظ 0 رأی
12/12/2019 toirt [ga] toirt تلفظ 0 رأی
12/12/2019 spíonán [ga] spíonán تلفظ 0 رأی
12/12/2019 sháigh [ga] sháigh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 mhuc [ga] mhuc تلفظ 0 رأی
12/12/2019 inmhe [ga] inmhe تلفظ 0 رأی
12/12/2019 stríoc [ga] stríoc تلفظ 0 رأی
12/12/2019 scliúchas [ga] scliúchas تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ghreamaigh [ga] ghreamaigh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 cnag [ga] cnag تلفظ 0 رأی
12/12/2019 maistíneacht [ga] maistíneacht تلفظ 0 رأی
12/12/2019 láimhseáil [ga] láimhseáil تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tae luibhe [ga] tae luibhe تلفظ 0 رأی
12/12/2019 suaimhneas [ga] suaimhneas تلفظ 0 رأی
12/12/2019 is neamhghnáiche [ga] is neamhghnáiche تلفظ 0 رأی
12/12/2019 neamhghnách [ga] neamhghnách تلفظ 0 رأی
12/12/2019 seachrán [ga] seachrán تلفظ 0 رأی