کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
17/07/2020 סדור [he] סדור تلفظ توسط aelroy
24/12/2019 airleacan [ga] airleacan تلفظ 0 رأی
29/11/2019 Mórrigán - Mór-Ríoghain [ga] Mórrigán - Mór-Ríoghain تلفظ 0 رأی
26/11/2019 feicthe [ga] feicthe تلفظ 0 رأی
30/07/2019 Каниболоцкий [ru] Каниболоцкий تلفظ توسط Spinster
11/06/2018 Nig Uidhrín [ga] Nig Uidhrín تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] Slán a bheas tú. تلفظ 1 رأی
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] Tá olc orm. تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] Go n-éirí an t-ádh leat. تلفظ 1 رأی
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] Sé do bheatha abhaile تلفظ توسط Conchur
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] Go mbeannaí Dia dhuit. تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] Go raibh maith agat. تلفظ 1 رأی
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] Tá grá agam duit. تلفظ 0 رأی
11/04/2018 caochneantóg dhearg [ga] caochneantóg dhearg تلفظ 0 رأی
07/04/2018 Guénhaël [br] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
27/03/2018 Clonfert [en] Clonfert تلفظ 1 رأی
09/01/2018 Thomond (Hib.English) [ga] Thomond (Hib.English) تلفظ 0 رأی
30/11/2017 Íosagán [ga] Íosagán تلفظ 0 رأی
26/09/2017 siolla [ga] siolla تلفظ 0 رأی
14/07/2017 Pairlement [ga] Pairlement تلفظ 0 رأی
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] Cé méad atá ann? تلفظ 0 رأی
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] Cad é mar atá tú? تلفظ 0 رأی
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] An dtuigeann tú Gaeilge? تلفظ توسط Conchur
19/05/2017 comhghuaillithe [ga] comhghuaillithe تلفظ 0 رأی
06/04/2017 go n-éirí leat [ga] go n-éirí leat تلفظ توسط Conchur
03/11/2016 Eilís Ní Dhuibhne [ga] Eilís Ní Dhuibhne تلفظ 0 رأی
15/07/2016 דגיגון [he] דגיגון تلفظ توسط yoramgalili
15/07/2016 דגיג [he] דגיג تلفظ توسط yoramgalili
20/09/2015 Ó Coileáin [ga] Ó Coileáin تلفظ 0 رأی
23/02/2015 an chónaidhm [ga] an chónaidhm تلفظ 0 رأی