دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/07/2012 monstruo [es] monstruo تلفظ 0 رأی
24/07/2012 lasciva [es] lasciva تلفظ 0 رأی
24/07/2012 sabanero [es] sabanero تلفظ 0 رأی
20/07/2012 piano [es] piano تلفظ 0 رأی
20/07/2012 gurrumina [es] gurrumina تلفظ 0 رأی
20/07/2012 externamente [es] externamente تلفظ 0 رأی
20/07/2012 súcubo [es] súcubo تلفظ 0 رأی
20/07/2012 bellaquear [es] bellaquear تلفظ 0 رأی
20/07/2012 botija [es] botija تلفظ 0 رأی
20/07/2012 chiquilín [es] chiquilín تلفظ 0 رأی
20/07/2012 saborearte [es] saborearte تلفظ 0 رأی
20/07/2012 a cielo abierto [es] a cielo abierto تلفظ 0 رأی
20/07/2012 al aire libre [es] al aire libre تلفظ 0 رأی