دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/08/2019 Kernledersattel [de] Kernledersattel تلفظ توسط Jaunesse
18/08/2019 Patentsattelstütze [de] Patentsattelstütze تلفظ توسط Jaunesse
18/08/2019 Neukopffüßer [de] Neukopffüßer تلفظ توسط Jaunesse
18/08/2019 Altkopffüßer [de] Altkopffüßer تلفظ توسط Jaunesse
18/08/2019 Apostellöffel [de] Apostellöffel تلفظ توسط Jaunesse
18/08/2019 Walkerstange [de] Walkerstange تلفظ توسط firmian
18/08/2019 Salbgefäß [de] Salbgefäß تلفظ توسط firmian
18/08/2019 Äbtissinnenstab [de] Äbtissinnenstab تلفظ توسط Jaunesse
18/08/2019 Heiligenattribut [de] Heiligenattribut تلفظ توسط firmian
17/08/2019 Wasserbären [de] Wasserbären تلفظ توسط Jaunesse
17/08/2019 Ringelwürmer [de] Ringelwürmer تلفظ توسط firmian
17/08/2019 Stummelfüßer [de] Stummelfüßer تلفظ توسط Jaunesse
17/08/2019 Konnektive [de] Konnektive تلفظ توسط firmian
17/08/2019 Strickleiternervensystem [de] Strickleiternervensystem تلفظ توسط Jaunesse
17/08/2019 Serumalbuminspiegel [de] Serumalbuminspiegel تلفظ توسط Linlan
17/08/2019 Lungenwurm [de] Lungenwurm تلفظ توسط firmian
17/08/2019 Nashornviper [de] Nashornviper تلفظ توسط Jaunesse
17/08/2019 Zungenwürmer [de] Zungenwürmer تلفظ توسط Jaunesse
17/08/2019 Helminthiasis [de] Helminthiasis تلفظ توسط slin
17/08/2019 Dicrocoeliose [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
16/08/2019 Lavanadel [de] Lavanadel تلفظ توسط firmian
16/08/2019 Bigynie [de] Bigynie تلفظ توسط slin
16/08/2019 Scherenschnäbel [de] Scherenschnäbel تلفظ توسط firmian
16/08/2019 Limikolen [de] Limikolen تلفظ توسط firmian
16/08/2019 Alkenvögel [de] Alkenvögel تلفظ توسط firmian
16/08/2019 Wasatchkette [de] Wasatchkette تلفظ توسط slin
15/08/2019 Ulzerationen [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
15/08/2019 Dellwarze [de] Dellwarze تلفظ توسط dapaule95
15/08/2019 Forschungsmäzen [de] Forschungsmäzen تلفظ توسط Linlan
15/08/2019 Polarplateau [de] Polarplateau تلفظ توسط Linlan