دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
0/1 تلفظ‌ها

همه‌ی تلفظ‌های این صفحه را پخش کن

XX Añadir a favoritas XX واژه شنیدن رأی‌ها
A æ o æ ø i æ å, æ a! [da] A æ o æ ø i æ å, æ a! تلفظ توسط olfine