دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
22/02/2012 villet [da] villet تلفظ توسط deurs
22/02/2012 marcipan. [da] marcipan. تلفظ توسط hendel
22/02/2012 ind i mellem [da] ind i mellem تلفظ توسط deurs
22/02/2012 tredie [da] tredie تلفظ توسط hendel
21/02/2012 fedtet [da] fedtet تلفظ توسط Prelude
03/02/2012 makker [da] makker تلفظ توسط hsaietz
31/01/2012 frugt [da] frugt تلفظ توسط hsaietz
31/01/2012 grønthandler [da] grønthandler تلفظ توسط hsaietz
30/01/2012 vennekreds [da] vennekreds تلفظ توسط hsaietz
30/01/2012 venskab [da] venskab تلفظ توسط hsaietz
27/01/2012 valgfag [da] valgfag تلفظ توسط hsaietz
17/01/2012 Højhed [da] Højhed تلفظ توسط olfine