دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
13/08/2012 Betriebswissenschaften [de] Betriebswissenschaften تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Religionswissenschaften [de] Religionswissenschaften تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Rechtswissenschaften [de] Rechtswissenschaften تلفظ 0 رأی
11/08/2012 brudevalsen [da] brudevalsen تلفظ توسط deurs
23/07/2012 Kapuzinerkirche [de] Kapuzinerkirche تلفظ توسط ThomasP
23/07/2012 Ösi [de] Ösi تلفظ توسط ThomasP
23/07/2012 ostisraelisch [de] ostisraelisch تلفظ توسط Thonatas
21/07/2012 westisraelisch [de] westisraelisch تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Spenderorgan [de] Spenderorgan تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Charakterstärke [de] Charakterstärke تلفظ 0 رأی
21/07/2012 black-hearted [en] black-hearted تلفظ توسط mightymouse
21/07/2012 summtest [de] summtest تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Hirnamputierte [de] Hirnamputierte تلفظ 0 رأی
02/07/2012 magtmisbrug [da] magtmisbrug تلفظ توسط hsaietz
13/05/2012 glæder [da] glæder تلفظ توسط olfine
10/05/2012 orange [da] orange تلفظ توسط olfine
07/05/2012 bopæl [da] bopæl تلفظ توسط bjoarn
07/05/2012 grevinde [da] grevinde تلفظ توسط bjoarn
07/05/2012 greve [da] greve تلفظ توسط bjoarn
07/05/2012 Isabella [da] Isabella تلفظ توسط bjoarn
07/05/2012 Joséphine [da] Joséphine تلفظ توسط hsaietz
26/04/2012 anetavle [da] anetavle تلفظ توسط deurs
26/04/2012 broder [da] broder تلفظ توسط deurs
15/04/2012 strudsen [da] strudsen تلفظ توسط bjoarn
15/04/2012 strudser [da] strudser تلفظ توسط bjoarn
15/04/2012 struds [da] struds تلفظ توسط bjoarn
28/02/2012 genkende [da] genkende تلفظ توسط Prelude
22/02/2012 alsidig [da] alsidig تلفظ توسط hendel
22/02/2012 brag [da] brag تلفظ توسط hendel
22/02/2012 dukke [da] dukke تلفظ توسط hendel