کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/01/2017 Panzermine [de] Panzermine تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Knielingen [de] Knielingen تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Kujasch [de] Kujasch تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Infomesse [de] Infomesse تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Palmenstöcke [de] Palmenstöcke تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Frühlingsmarkt [de] Frühlingsmarkt تلفظ 0 رأی
08/01/2017 ohne [de] ohne تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Pleisch [de] Pleisch تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Extrageld [de] Extrageld تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Eltern [de] Eltern تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Hölzmann [de] Hölzmann تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Gräbelesberg [de] Gräbelesberg تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Bergsporn [de] Bergsporn تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Lochenpass [de] Lochenpass تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Albtraufkante [de] Albtraufkante تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Rucksackvesper [de] Rucksackvesper تلفظ 0 رأی
08/01/2017 Schloss Hohenschwangau [de] Schloss Hohenschwangau تلفظ 0 رأی
08/01/2017 die graue Eminenz [de] die graue Eminenz تلفظ 0 رأی
08/01/2017 jemanden vom Hocker hauen [de] jemanden vom Hocker hauen تلفظ 0 رأی
08/01/2017 deine Eltern [de] deine Eltern تلفظ 0 رأی
07/01/2017 Zitronenabrieb [de] Zitronenabrieb تلفظ 0 رأی
07/01/2017 ausgebacken [de] ausgebacken تلفظ 0 رأی
07/01/2017 Rekordwinter [de] Rekordwinter تلفظ 0 رأی
07/01/2017 Vanadinstahl [de] Vanadinstahl تلفظ 0 رأی
07/01/2017 Übersetzung [de] Übersetzung تلفظ 0 رأی
07/01/2017 Heilkräutertee [de] Heilkräutertee تلفظ 0 رأی
06/01/2017 Nährbodenzusatz [de] Nährbodenzusatz تلفظ 0 رأی
06/01/2017 Mineralöluntersuchung [de] Mineralöluntersuchung تلفظ 0 رأی
06/01/2017 Weigerung [de] Weigerung تلفظ 0 رأی
06/01/2017 Altarpiece [de] Altarpiece تلفظ 0 رأی