کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/01/2018 fandango [de] fandango تلفظ 0 رأی
01/01/2018 Nationaltracht [de] Nationaltracht تلفظ 0 رأی
01/01/2018 Katharina Fecher [de] Katharina Fecher تلفظ 0 رأی
01/01/2018 Wackerbarth [de] Wackerbarth تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Polyamidräder [de] Polyamidräder تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Sicherheitslasthaken [de] Sicherheitslasthaken تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Mindestbruchlast [de] Mindestbruchlast تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Feldepidemiologe [de] Feldepidemiologe تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Rettungsgurt [de] Rettungsgurt تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Rettungswurfleine [de] Rettungswurfleine تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Wasserrettungsmittel [de] Wasserrettungsmittel تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Wasserrettungsdienst [de] Wasserrettungsdienst تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Warenkorbvorlage [de] Warenkorbvorlage تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Parteibänder [de] Parteibänder تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Parteiband [de] Parteiband تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Leinenschussgerät [de] Leinenschussgerät تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Ölsprührakete [de] Ölsprührakete تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Motorrettungsboot [de] Motorrettungsboot تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Mannschaftsbänder [de] Mannschaftsbänder تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Teammarkierung [de] Teammarkierung تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Kennzeichenhemd [de] Kennzeichenhemd تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Markierungshemd [de] Markierungshemd تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Präsentationstrainer [de] Präsentationstrainer تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Fußballausrüstung [de] Fußballausrüstung تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Kennzeichnungshemd [de] Kennzeichnungshemd تلفظ 0 رأی
31/12/2017 des Kodes [de] des Kodes تلفظ 0 رأی
31/12/2017 die Kodes [de] die Kodes تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Selbstbedienungskassen [de] Selbstbedienungskassen تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Stechplätze [de] Stechplätze تلفظ 0 رأی
31/12/2017 Entbluterohrbahn [de] Entbluterohrbahn تلفظ 0 رأی