کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/04/2017 Landespolizeigesetz [de] Landespolizeigesetz تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Feldmarschalleutnant [de] Feldmarschalleutnant تلفظ 0 رأی
08/04/2017 mir ist [de] mir ist تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Bülau [de] Bülau تلفظ 1 رأی
08/04/2017 Zeitgeistgelaber [de] Zeitgeistgelaber تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Jens Brockmeier [de] Jens Brockmeier تلفظ 0 رأی
08/04/2017 im Ausland [de] im Ausland تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Wurmannsquick [de] Wurmannsquick تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Fronhausen [de] Fronhausen تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Oberdachstetten [de] Oberdachstetten تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Jembke [de] Jembke تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Teutschenthal [de] Teutschenthal تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Nörvenich [de] Nörvenich تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Weinolsheim [de] Weinolsheim تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Wrestedt [de] Wrestedt تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Stackelitz [de] Stackelitz تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Friedrich von Buxhoeveden [de] Friedrich von Buxhoeveden تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Eleonorenfalke [de] Eleonorenfalke تلفظ 0 رأی
08/04/2017 seltenerer [de] seltenerer تلفظ 0 رأی
08/04/2017 seltensten [de] seltensten تلفظ 0 رأی
08/04/2017 seltenstes [de] seltenstes تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Neuzeit [de] Neuzeit تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Missverständnissen [de] Missverständnissen تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Alte Geschichte [de] Alte Geschichte تلفظ 0 رأی
08/04/2017 Mittlere Geschichte [de] Mittlere Geschichte تلفظ 0 رأی
07/04/2017 wider Erwarten [de] wider Erwarten تلفظ 0 رأی
07/04/2017 Menzerathsches Gesetz [de] Menzerathsches Gesetz تلفظ 0 رأی
07/04/2017 Anfangsschwierigkeit [de] Anfangsschwierigkeit تلفظ 0 رأی
07/04/2017 Hypopituitarismus [de] Hypopituitarismus تلفظ 0 رأی
07/04/2017 Wieschendorf [de] Wieschendorf تلفظ 0 رأی