کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/07/2017 weltweite Rezession [de] weltweite Rezession تلفظ 1 رأی
15/07/2017 Ludwig Ring-Eifel [de] Ludwig Ring-Eifel تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Dietmar Neuwirth [de] Dietmar Neuwirth تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Die Presse [de] Die Presse تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Katholische Nachrichtenagentur [de] Katholische Nachrichtenagentur تلفظ 0 رأی
15/07/2017 etwas aus der Hand geben [de] etwas aus der Hand geben تلفظ 0 رأی
15/07/2017 jemandes Gunst verlieren [de] jemandes Gunst verlieren تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Schmähworte [de] Schmähworte تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Röntgenschein [de] Röntgenschein تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Hoppe-Seyler-Straße [de] Hoppe-Seyler-Straße تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Südendstraße [de] Südendstraße تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Großregion [de] Großregion تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Radiologieassistentinnen [de] Radiologieassistentinnen تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Medizinphysikerinnen [de] Medizinphysikerinnen تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Bestrahlungszeit [de] Bestrahlungszeit تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Vorbefund [de] Vorbefund تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Höllenritt [de] Höllenritt تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Einfahrtsgenehmigung [de] Einfahrtsgenehmigung تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Behandlungsprotokoll [de] Behandlungsprotokoll تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Hultschin [de] Hultschin تلفظ 0 رأی
09/07/2017 nichtpsychotherapeutisch [de] nichtpsychotherapeutisch تلفظ 0 رأی
09/07/2017 entnazifiziert [de] entnazifiziert تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Stipendienprogramm [de] Stipendienprogramm تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Spezialsprechstunde [de] Spezialsprechstunde تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Trainingssituation [de] Trainingssituation تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Sondertrainingskader [de] Sondertrainingskader تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Vorzeigebranche [de] Vorzeigebranche تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Linksfaschist [de] Linksfaschist تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Ministerpräsidentenposten [de] Ministerpräsidentenposten تلفظ 0 رأی
09/07/2017 Zertifizierungsfähigkeit [de] Zertifizierungsfähigkeit تلفظ 0 رأی