کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
23/06/2019 Hinweis für den Leser [de] Hinweis für den Leser تلفظ 0 رأی
23/06/2019 Ich spreche kein Deutsch. [de] Ich spreche kein deutsch. تلفظ 0 رأی
08/06/2019 auf der Leitung stehen [de] auf der Leitung stehen تلفظ 0 رأی
17/05/2019 die Traurigkeit [de] die Traurigkeit تلفظ 0 رأی
28/04/2019 das Skateboard [de] das Skateboard تلفظ 0 رأی
28/04/2019 der Radschlag [de] der Radschlag تلفظ 0 رأی
19/04/2019 das Pfefferminz [de] das Pfefferminz تلفظ 0 رأی
19/04/2019 52 Grad nördlicher Breite [de] 52 Grad nördlicher Breite تلفظ 0 رأی
19/04/2019 8 Grad östlicher Länge [de] 8 Grad östlicher Länge تلفظ 0 رأی
07/04/2019 Seddiner See [de] Seddiner See تلفظ 0 رأی
31/03/2019 gespielte Entrüstung [de] gespielte Entrüstung تلفظ 0 رأی
24/03/2019 breit gefächert [de] breit gefächert تلفظ 0 رأی
02/03/2019 Der Preis ist hoch. [de] Der Preis ist hoch. تلفظ 0 رأی
02/03/2019 Der Junge ist krank. [de] Der Junge ist krank. تلفظ 0 رأی
02/03/2019 Meine Lieblingsfarbe ist Rot. [de] Meine Lieblingsfarbe ist Rot. تلفظ 0 رأی
24/02/2019 Frohe Wiehnachten un allens Gode för ‘t neje Jahr! [nds] Frohe Wiehnachten un allens Gode för ‘t neje Jahr! تلفظ 0 رأی
24/02/2019 die Butter [de] die Butter تلفظ 0 رأی
27/01/2019 den Medien Red und Antwort zu stehen [de] den Medien Red und Antwort zu stehen تلفظ 0 رأی
27/01/2019 das Fotogewitter über sich ergehen zu lassen [de] das Fotogewitter über sich ergehen zu lassen تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Entschuldigen Sie. [de] Entschuldigen Sie. تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Entschuldige. [de] Entschuldige. تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Das Buch ist interessant. [de] Das Buch ist interessant. تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Ich esse gern Avocado. [de] Ich esse gern Avocado. تلفظ 0 رأی
20/01/2019 das Material [de] das Material تلفظ 0 رأی
12/01/2019 politische Förderer [de] politische Förderer تلفظ 0 رأی
12/01/2019 Nur die Harten kommen in den Garten. [de] Nur die Harten kommen in den Garten. تلفظ 0 رأی
05/01/2019 vorwärts und rückwärts [de] vorwärts und rückwärts تلفظ 0 رأی
29/12/2018 sich die Haare schneiden lassen [de] sich die Haare schneiden lassen تلفظ 0 رأی
24/12/2018 Wir haben uns neues Geschirr gekauft. [de] Wir haben uns neues Geschirr gekauft. تلفظ 0 رأی
24/12/2018 die Transpazifische Partnerschaft [de] die Transpazifische Partnerschaft تلفظ 0 رأی