کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
02/09/2012 in Sekundenschnelle [de] in Sekundenschnelle تلفظ 0 رأی
02/09/2012 Spuck's aus! [de] Spuck's aus! تلفظ 0 رأی
02/09/2012 Mein lieber Schwan! [de] Mein lieber Schwan! تلفظ 0 رأی
02/09/2012 nicht endenwollend [de] nicht endenwollend تلفظ 0 رأی
02/09/2012 ethnische Minderheit [de] ethnische Minderheit تلفظ 0 رأی
01/09/2012 betreutes Wohnen [de] betreutes Wohnen تلفظ 0 رأی
01/09/2012 effektiver Jahreszins [de] effektiver Jahreszins تلفظ 0 رأی
01/09/2012 Weiße mit Schuss [de] Weiße mit Schuss تلفظ 0 رأی
31/08/2012 saft- und kraftlos [de] saft- und kraftlos تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Frau Luna [de] Frau Luna تلفظ 0 رأی
31/08/2012 vergeben und vergessen [de] vergeben und vergessen تلفظ 0 رأی
31/08/2012 illustre Gesellschaft [de] illustre Gesellschaft تلفظ 0 رأی
30/08/2012 sozialpädagogischer Assistent [de] sozialpädagogischer Assistent تلفظ 0 رأی
30/08/2012 Tag für Tag [de] Tag für Tag تلفظ 0 رأی
30/08/2012 böhmische Küche [de] böhmische Küche تلفظ 0 رأی
30/08/2012 Hand aufs Herz [de] Hand aufs Herz تلفظ 0 رأی
30/08/2012 räuberische Erpressung [de] räuberische Erpressung تلفظ 0 رأی
28/08/2012 Mord und Totschlag [de] Mord und Totschlag تلفظ 0 رأی
28/08/2012 Hals- und Beinbruch [de] Hals- und Beinbruch تلفظ 0 رأی
28/08/2012 Palast der Republik [de] Palast der Republik تلفظ 0 رأی
28/08/2012 Kölner Dom [de] Kölner Dom تلفظ 0 رأی
28/08/2012 den Rotstift ansetzen [de] den Rotstift ansetzen تلفظ 0 رأی
27/08/2012 Pommes rot-weiß [de] Pommes rot-weiß تلفظ 0 رأی
27/08/2012 auf und davon [de] auf und davon تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Pünktchen und Anton [de] Pünktchen und Anton تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Hans im Glück [de] Hans im Glück تلفظ 0 رأی
26/08/2012 Eis am Stiel [de] Eis am Stiel تلفظ 0 رأی
26/08/2012 eidesstattliche Versicherung [de] eidesstattliche Versicherung تلفظ 0 رأی
25/08/2012 von Amts wegen [de] von Amts wegen تلفظ 0 رأی
25/08/2012 heterologe Insemination [de] heterologe Insemination تلفظ 0 رأی