کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/07/2020 modernste [de] modernste تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Wegwerf- [de] Wegwerf- تلفظ 0 رأی
30/07/2020 umdrängen [de] umdrängen تلفظ 0 رأی
30/07/2020 stur Heil [de] stur Heil تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Aufbewahrungsstelle [de] Aufbewahrungsstelle تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Esszimmereinrichtung [de] Esszimmereinrichtung تلفظ 0 رأی
30/07/2020 anspinnen [de] anspinnen تلفظ 0 رأی
30/07/2020 rouleau [de] rouleau تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Suchverantwortung [de] Suchverantwortung تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Prüfungshemmnis [de] Prüfungshemmnis تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Prüferszene [de] Prüferszene تلفظ 0 رأی
30/07/2020 die Unordnung [de] die Unordnung تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Rüschenwolle [de] Rüschenwolle تلفظ 1 رأی
30/07/2020 Rüschenhemdchen [de] Rüschenhemdchen تلفظ 1 رأی
30/07/2020 Unordnungen [de] Unordnungen تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Durchhalteparolen [de] Durchhalteparolen تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Prüfungsurteile [de] Prüfungsurteile تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Leichenfledderei [de] Leichenfledderei تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Technologiehoffnung [de] Technologiehoffnung تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Drittpartnergeschäft [de] Drittpartnergeschäft تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Mehrwertsteuer [de] Mehrwertsteuer تلفظ 1 رأی
30/07/2020 die Spülmaschine [de] die Spülmaschine تلفظ 0 رأی
30/07/2020 sich kuscheln [de] sich kuscheln تلفظ 0 رأی
30/07/2020 hat gespült [de] hat gespült تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Bleibe [de] Bleibe تلفظ 1 رأی
30/07/2020 er fährt Rad [de] er fährt Rad تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Rad fahren [de] Rad fahren تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Du hast sie nicht mehr alle! [de] Du hast sie nicht mehr alle! تلفظ 0 رأی
30/07/2020 die Ziele setzen [de] die Ziele setzen تلفظ 0 رأی
30/07/2020 Lieblingslokal [de] Lieblingslokal تلفظ 0 رأی