دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
0/43 تلفظ‌ها

همه‌ی تلفظهای این صفحه را پخش کن

XX Añadir a favoritas XX واژه شنیدن رأی‌ها
Barry [en] Barry تلفظ توسط JadMock
éinín [ga] éinín تلفظ توسط BridEilis
Aoibhe [ga] Aoibhe تلفظ توسط Clare
Doireann [ga] Doireann تلفظ توسط generalbelly
Eibhlín [ga] Eibhlín تلفظ توسط Mollydub
Eilís [ga] Eilís تلفظ توسط BridEilis
Eithne [ga] Eithne تلفظ توسط BridEilis
Aoife [ga] Aoife تلفظ توسط cairosam
Aodhán [ga] Aodhán تلفظ توسط BridEilis
Aengus [ga] Aengus تلفظ توسط BridEilis
Aodhán [ga] Aodhán تلفظ توسط Conchur
Aodhán [ga] Aodhán تلفظ توسط Carmanach
Saoirse [ga] Saoirse تلفظ توسط BridEilis
lann [ga] lann تلفظ توسط BridEilis
Aoileann [ga] Aoileann تلفظ توسط Lughaidh
Cadhla [ga] Cadhla تلفظ توسط Braoin
Meadhbh [ga] Meadhbh تلفظ توسط BridEilis
Aibhlinn [ga] Aibhlinn تلفظ توسط BridEilis
Aoise [ga] Aoise تلفظ توسط Brendan
Noirín [ga] Noirín تلفظ توسط BridEilis
Méabh [ga] Méabh تلفظ توسط BridEilis
Étaín - Éadaoin [ga] Étaín - Éadaoin تلفظ توسط BridEilis
Míde [ga] Míde تلفظ توسط BridEilis
Síomha [ga] Síomha تلفظ توسط BridEilis
Mealla [ga] Mealla تلفظ توسط BridEilis
Saorla [ga] Saorla تلفظ توسط BridEilis
cian [ga] cian تلفظ توسط BridEilis
cara [ga] cara تلفظ توسط generalbelly
searc [ga] searc تلفظ توسط BridEilis
sciath [ga] sciath تلفظ توسط conorb