دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/10/2016 Zunftbar [de] Zunftbar تلفظ 0 رأی
11/10/2016 Laufnarr [de] Laufnarr تلفظ 0 رأی
11/10/2016 Hübscheste [de] Hübscheste تلفظ 0 رأی
11/10/2016 versündigen [de] versündigen تلفظ 0 رأی
10/10/2016 Bedauerte [de] Bedauerte تلفظ 1 رأی
10/10/2016 wonnevoll [de] wonnevoll تلفظ 0 رأی
10/10/2016 fröhlichem [de] fröhlichem تلفظ 0 رأی
10/10/2016 Kirchentrennung [de] Kirchentrennung تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] Suraiya Faroqhi تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Dean Kukan [de] Dean Kukan تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Mewael [de] Mewael تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Ginsburgh [de] Ginsburgh تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Morris Trachsler [de] Morris Trachsler تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Reto Schäppi [de] Reto Schäppi تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Reto Suri [de] Reto Suri تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Damien Brunner [de] Damien Brunner تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Kevin Sharp [de] Kevin Sharp تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Dennis Endras [de] Dennis Endras تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] Yasin Ehliz تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Roman Josi [de] Roman Josi تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] Yannic Seidenberg تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Reto Berra [de] Reto Berra تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Nikolai Goc [de] Nikolai Goc تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Kevin Fiala [de] Kevin Fiala تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Daniel Pietta [de] Daniel Pietta تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Vermittler [de] Vermittler تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Zivilisation [de] Zivilisation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/01/2009 umgebracht [de] umgebracht تلفظ 0 رأی
26/01/2009 zwingend [de] zwingend تلفظ 0 رأی
26/01/2009 etage [de] etage تلفظ 0 رأی