دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/10/2011 penis [en] penis تلفظ 0 رأی
14/10/2011 pass away [en] pass away تلفظ 0 رأی
14/10/2011 ramen noodles [en] ramen noodles تلفظ 0 رأی
14/10/2011 soda fountain [en] soda fountain تلفظ 0 رأی
14/10/2011 roof [en] roof تلفظ 0 رأی