دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/05/2012 frenos [es] frenos تلفظ 0 رأی
21/05/2012 navaja de afeitar [es] navaja de afeitar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 epicúrea [es] epicúrea تلفظ 0 رأی
13/01/2011 insomne [es] insomne تلفظ 0 رأی
13/01/2011 alisador [es] alisador تلفظ 0 رأی
13/01/2011 misógina [es] misógina تلفظ 0 رأی
20/12/2010 fruitiva [es] fruitiva تلفظ 0 رأی
20/12/2010 inmoderada [es] inmoderada تلفظ 0 رأی
20/12/2010 sempiterna [es] sempiterna تلفظ 0 رأی
20/12/2010 desenfrenada [es] desenfrenada تلفظ 0 رأی
13/12/2010 sadomasoquismo [es] sadomasoquismo تلفظ 0 رأی
13/12/2010 Ninfómana [es] Ninfómana تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2010 lasciva [es] lasciva تلفظ 0 رأی
13/12/2010 estupro [es] estupro تلفظ 0 رأی
13/12/2010 bomba nuclear [es] bomba nuclear تلفظ 0 رأی
13/12/2010 Cámara de gas [es] Cámara de gas تلفظ 0 رأی
13/12/2010 exterminador [es] exterminador تلفظ 0 رأی
13/12/2010 Lujuriosa [es] Lujuriosa تلفظ 0 رأی
13/12/2010 Érase una vez [es] Érase una vez تلفظ 0 رأی
13/12/2010 Embustera [es] Embustera تلفظ 0 رأی
13/12/2010 Endemoniada [es] Endemoniada تلفظ 0 رأی
13/12/2010 Las Flores del Mal [es] Las Flores del Mal تلفظ 0 رأی
13/12/2010 César Vallejo [es] César Vallejo تلفظ 0 رأی