دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/09/2012 заросший [ru] заросший تلفظ 0 رأی
07/09/2012 опаздывающий [ru] опаздывающий تلفظ 0 رأی
07/09/2012 бурные аплодисменты [ru] бурные аплодисменты تلفظ 0 رأی
07/09/2012 великан-людоед [ru] великан-людоед تلفظ 0 رأی
07/09/2012 фруктовый сад [ru] фруктовый сад تلفظ 0 رأی
07/09/2012 коммерция [ru] коммерция تلفظ -2 رأی
07/09/2012 продолговатый [ru] продолговатый تلفظ 0 رأی
07/09/2012 онемелый [ru] онемелый تلفظ 0 رأی
07/09/2012 овсяная мука [ru] овсяная мука تلفظ 0 رأی
07/09/2012 экспромтом [ru] экспромтом تلفظ 0 رأی
06/09/2012 свестись к нулю [ru] свестись к нулю تلفظ 0 رأی
06/09/2012 потерпеть неудачу [ru] потерпеть неудачу تلفظ -1 رأی
06/09/2012 удушливый [ru] удушливый تلفظ 0 رأی
06/09/2012 монетный двор [ru] монетный двор تلفظ 0 رأی
06/09/2012 стенной [ru] стенной تلفظ 0 رأی