دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/04/2015 italiana [es] italiana تلفظ 0 رأی
16/04/2015 México [es] México تلفظ 1 رأی
16/04/2015 Che Guevara [es] Che Guevara تلفظ 0 رأی
16/04/2015 septiembre [es] septiembre تلفظ 0 رأی
16/04/2015 juego [es] juego تلفظ 0 رأی
16/04/2015 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges تلفظ -1 رأی
16/04/2015 Medellín [es] Medellín تلفظ 0 رأی
16/04/2015 queso [es] queso تلفظ 0 رأی
16/04/2015 bueno [es] bueno تلفظ 0 رأی
16/04/2015 Fuengirola [es] Fuengirola تلفظ 0 رأی
16/04/2015 vivienda [es] vivienda تلفظ 0 رأی
16/04/2015 paella [es] paella تلفظ 0 رأی
16/04/2015 otorrinolaringología [es] otorrinolaringología تلفظ 1 رأی
16/04/2015 rehén [es] rehén تلفظ 0 رأی
16/04/2015 persona [es] persona تلفظ 0 رأی
16/04/2015 estar [es] estar تلفظ 0 رأی
16/04/2015 ser [es] ser تلفظ 0 رأی
16/04/2015 zoológico [es] zoológico تلفظ 1 رأی
16/04/2015 Israel [es] Israel تلفظ 0 رأی
16/04/2015 chupador [es] chupador تلفظ 0 رأی
16/04/2015 Como siempre [es] Como siempre تلفظ 0 رأی
16/04/2015 fijar [es] fijar تلفظ 2 رأی
16/04/2015 literatura latinoamericana [es] literatura latinoamericana تلفظ 0 رأی
16/04/2015 ex-novio [es] ex-novio تلفظ 0 رأی
16/04/2015 desean [es] desean تلفظ 0 رأی
16/04/2015 errado [es] errado تلفظ 0 رأی
16/04/2015 adosar [es] adosar تلفظ 0 رأی
16/04/2015 echar las cartas [es] echar las cartas تلفظ 0 رأی
16/04/2015 vía pública [es] vía pública تلفظ 0 رأی
31/03/2015 sostenibilidad [es] sostenibilidad تلفظ 0 رأی