کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2018 сандугачкай [tt] сандугачкай تلفظ 0 رأی
07/12/2018 җырлап-уйнап [tt] җырлап-уйнап تلفظ 0 رأی
07/12/2018 кузыданмы [tt] кузыданмы تلفظ 0 رأی
07/12/2018 сөрәкәләремнәнме [tt] сөрәкәләремнәнме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 кәбестәбезнедер [tt] кәбестәбезнедер تلفظ 0 رأی
07/12/2018 кузыныңмы [tt] кузыныңмы تلفظ 0 رأی
07/12/2018 сәяхләреңнәнме [tt] сәяхләреңнәнме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 кәрләләрегездән [tt] кәрләләрегездән تلفظ 0 رأی
07/12/2018 кузылармы [tt] кузылармы تلفظ 0 رأی
07/12/2018 көрәгәләрегездән [tt] көрәгәләрегездән تلفظ 0 رأی
07/12/2018 күләгәләреңнәнме [tt] күләгәләреңнәнме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 сөрәкәләрегездәнме [tt] сөрәкәләрегездәнме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 кәбестәләргәме [tt] кәбестәләргәме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 суфый [tt] суфый تلفظ 0 رأی
07/12/2018 Җабалпур [tt] Җабалпур تلفظ 0 رأی
07/12/2018 агачланмаганнармы [tt] агачланмаганнармы تلفظ 0 رأی
07/12/2018 җирәнмәгәнменме [tt] җирәнмәгәнменме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 ишендәме [tt] ишендәме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 төткәзерләр [tt] төткәзерләр تلفظ 0 رأی
07/12/2018 калталарымдыр [tt] калталарымдыр تلفظ 0 رأی
07/12/2018 такталарыңадыр [tt] такталарыңадыр تلفظ 0 رأی
07/12/2018 көрәгәләремнеңме [tt] көрәгәләремнеңме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 күләгәләрегезнеме [tt] күләгәләрегезнеме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 агачланмас [tt] агачланмас تلفظ 0 رأی
07/12/2018 җирәнмәячәкме [tt] җирәнмәячәкме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 ишемнеңме [tt] ишемнеңме تلفظ 0 رأی
07/12/2018 төткәзделәр [tt] төткәзделәр تلفظ 0 رأی
07/12/2018 калтабызныдыр [tt] калтабызныдыр تلفظ 0 رأی
07/12/2018 такталарымадыр [tt] такталарымадыр تلفظ 0 رأی
07/12/2018 агачланганчы [tt] агачланганчы تلفظ 0 رأی