کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/05/2019 сайламаганга [tt] сайламаганга تلفظ 0 رأی
24/05/2019 чардаклардагы [tt] чардаклардагы تلفظ 0 رأی
24/05/2019 җибәрмәгәне [tt] җибәрмәгәне تلفظ 0 رأی
24/05/2019 җырламаганы [tt] җырламаганы تلفظ 0 رأی
24/05/2019 кылмаганга [tt] кылмаганга تلفظ 0 رأی
24/05/2019 куймаганга [tt] куймаганга تلفظ 0 رأی
24/05/2019 алалмаган [tt] алалмаган تلفظ 0 رأی
24/05/2019 яхшыракны [tt] яхшыракны تلفظ 0 رأی
24/05/2019 хәмерләрне [tt] хәмерләрне تلفظ 0 رأی
24/05/2019 янәшәбезгә [tt] янәшәбезгә تلفظ 0 رأی
24/05/2019 сәфәрләрегез [tt] сәфәрләрегез تلفظ 0 رأی
24/05/2019 әңгәмәгездә [tt] әңгәмәгездә تلفظ 0 رأی
24/05/2019 таңнарындагы [tt] таңнарындагы تلفظ 0 رأی
24/05/2019 халәтегезне [tt] халәтегезне تلفظ 0 رأی
24/05/2019 үзгәрмәдеме [tt] үзгәрмәдеме تلفظ 0 رأی
24/05/2019 әверелдергәннәр [tt] әверелдергәннәр تلفظ 0 رأی
24/05/2019 яңартмыйсыз [tt] яңартмыйсыз تلفظ 0 رأی
24/05/2019 кешеләрнекенә [tt] кешеләрнекенә تلفظ 0 رأی
24/05/2019 пилмәнедәй [tt] пилмәнедәй تلفظ 0 رأی
24/05/2019 килмәүдәндер [tt] килмәүдәндер تلفظ 0 رأی
24/05/2019 инәлмә [tt] инәлмә تلفظ 0 رأی
24/05/2019 кысмырлыгы [tt] кысмырлыгы تلفظ 0 رأی
24/05/2019 пәһләвә [tt] пәһләвә تلفظ 0 رأی
24/05/2019 сау бул [tt] сау бул تلفظ 0 رأی
24/05/2019 сөйләмәгәнгә [tt] сөйләмәгәнгә تلفظ 0 رأی
24/05/2019 үсмәгәне [tt] үсмәгәне تلفظ 0 رأی
24/05/2019 үтмәгәне [tt] үтмәгәне تلفظ 0 رأی
24/05/2019 әйтмәгәне [tt] әйтмәгәне تلفظ 0 رأی
24/05/2019 сатмаганга [tt] сатмаганга تلفظ 0 رأی
24/05/2019 санамаганга [tt] санамаганга تلفظ 0 رأی