کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/09/2019 кайтмаячагын [tt] кайтмаячагын تلفظ 0 رأی
22/09/2019 Мәҗнүнне [tt] Мәҗнүнне تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төнозын [tt] төнозын تلفظ 0 رأی
22/09/2019 хезмәтчәннәребезнең [tt] хезмәтчәннәребезнең تلفظ 0 رأی
22/09/2019 торсынга [tt] торсынга تلفظ 0 رأی
22/09/2019 мичләрендәге [tt] мичләрендәге تلفظ 0 رأی
22/09/2019 миченең [tt] миченең تلفظ 0 رأی
22/09/2019 каупер [tt] каупер تلفظ 0 رأی
22/09/2019 кауперлар [tt] кауперлар تلفظ 0 رأی
22/09/2019 уйлансынга [tt] уйлансынга تلفظ 0 رأی
22/09/2019 калсынга [tt] калсынга تلفظ 0 رأی
22/09/2019 югалсынга [tt] югалсынга تلفظ 0 رأی
22/09/2019 өрдемени [tt] өрдемени تلفظ 0 رأی
22/09/2019 хезмәтчәннәребездән [tt] хезмәтчәннәребездән تلفظ 0 رأی
22/09/2019 өйгәмени [tt] өйгәмени تلفظ 0 رأی
22/09/2019 хезмәтчәннәрегездә [tt] хезмәтчәннәрегездә تلفظ 0 رأی
22/09/2019 ялламадык [tt] ялламадык تلفظ 0 رأی
22/09/2019 вакыт-йокы [tt] вакыт-йокы تلفظ 0 رأی
22/09/2019 хезмәтчәннәрегездән [tt] хезмәтчәннәрегездән تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төннеге [tt] төннеге تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төнлеккә [tt] төнлеккә تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төнлекләрен [tt] төнлекләрен تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төнлекләрдән [tt] төнлекләрдән تلفظ 0 رأی
22/09/2019 тутыктылар [tt] тутыктылар تلفظ 0 رأی
22/09/2019 угырлап [tt] угырлап تلفظ 0 رأی
22/09/2019 миссиясенә [tt] миссиясенә تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төннәсен [tt] төннәсен تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төннәләтеп [tt] төннәләтеп تلفظ 0 رأی
22/09/2019 бүленгәнлектән [tt] бүленгәнлектән تلفظ 0 رأی
22/09/2019 төннегеннән [tt] төннегеннән تلفظ 0 رأی