کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2019 чүресеннәндер [tt] чүресеннәндер تلفظ 0 رأی
20/05/2019 йолдызларыгыздандыр [tt] йолдызларыгыздандыр تلفظ 0 رأی
20/05/2019 кыйммәтлеме [tt] кыйммәтлеме تلفظ 0 رأی
20/05/2019 мәшһүребез [tt] мәшһүребез تلفظ 0 رأی
20/05/2019 салуларын [tt] салуларын تلفظ 0 رأی
20/05/2019 кырдашынмы [tt] кырдашынмы تلفظ 0 رأی
20/05/2019 көйләтмәячәксез [tt] көйләтмәячәксез تلفظ 0 رأی
20/05/2019 көрәшкәнен [tt] көрәшкәнен تلفظ 0 رأی
20/05/2019 мөһимләшә [tt] мөһимләшә تلفظ 0 رأی
20/05/2019 саклаганга [tt] саклаганга تلفظ 0 رأی
20/05/2019 чүреләрегезгә [tt] чүреләрегезгә تلفظ 0 رأی
20/05/2019 төргечләредәй [tt] төргечләредәй تلفظ 0 رأی
20/05/2019 сурәтлиме [tt] сурәтлиме تلفظ 0 رأی
20/05/2019 мәңгелегенә [tt] мәңгелегенә تلفظ 0 رأی
20/05/2019 ошамасаң [tt] ошамасаң تلفظ 0 رأی
20/05/2019 теземәме [tt] теземәме تلفظ 0 رأی
20/05/2019 муртайттылар [tt] муртайттылар تلفظ 0 رأی
20/05/2019 оялчанлыгын [tt] оялчанлыгын تلفظ 0 رأی
20/05/2019 сәдакасы [tt] сәдакасы تلفظ 0 رأی
20/05/2019 сөенечләрем [tt] сөенечләрем تلفظ 0 رأی
20/05/2019 кырдашларыгызмы [tt] кырдашларыгызмы تلفظ 0 رأی
20/05/2019 чүреләредәй [tt] чүреләредәй تلفظ 0 رأی
20/05/2019 сәяхәтләрен [tt] сәяхәтләрен تلفظ 0 رأی
20/05/2019 тараканны [tt] тараканны تلفظ 0 رأی
20/05/2019 умырткага [tt] умырткага تلفظ 0 رأی
20/05/2019 кырдашларыгызданмы [tt] кырдашларыгызданмы تلفظ 0 رأی
20/05/2019 тезләреннән [tt] тезләреннән تلفظ 0 رأی
20/05/2019 сәнгатилек [tt] сәнгатилек تلفظ 0 رأی
20/05/2019 түбәтәйдән [tt] түбәтәйдән تلفظ 0 رأی
20/05/2019 улларыбызны [tt] улларыбызны تلفظ 0 رأی