کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/11/2018 арбачысын [tt] арбачысын تلفظ 0 رأی
19/11/2018 сатучыларыннан [tt] сатучыларыннан تلفظ 0 رأی
19/11/2018 зиннәтлеләндердеңме [tt] зиннәтлеләндердеңме تلفظ 0 رأی
19/11/2018 сыйфатсызландырдыңмы [tt] сыйфатсызландырдыңмы تلفظ 0 رأی
19/11/2018 җомагыннан [tt] җомагыннан تلفظ 0 رأی
19/11/2018 җомагының [tt] җомагының تلفظ 0 رأی
19/11/2018 гүләвен [tt] гүләвен تلفظ 0 رأی
19/11/2018 иренендә [tt] иренендә تلفظ 0 رأی
19/11/2018 зиннәтлеләндерәсезме [tt] зиннәтлеләндерәсезме تلفظ 0 رأی
19/11/2018 сыйфатсызландырасызмы [tt] сыйфатсызландырасызмы تلفظ 0 رأی
19/11/2018 дөячесен [tt] дөячесен تلفظ 0 رأی
19/11/2018 җитәкчесендә [tt] җитәкчесендә تلفظ 0 رأی
19/11/2018 зиннәтлеләндермәссеңме [tt] зиннәтлеләндермәссеңме تلفظ 0 رأی
19/11/2018 сыйфатсызландырырсызмы [tt] сыйфатсызландырырсызмы تلفظ 0 رأی
19/11/2018 киезчесен [tt] киезчесен تلفظ 0 رأی
19/11/2018 көтүчесендә [tt] көтүчесендә تلفظ 0 رأی
19/11/2018 зиннәтлеләндермәскәме [tt] зиннәтлеләндермәскәме تلفظ 0 رأی
19/11/2018 сыйфатсызландырмыйлармы [tt] сыйфатсызландырмыйлармы تلفظ 0 رأی
19/11/2018 зиннәтлеләндергәннәрме [tt] зиннәтлеләндергәннәрме تلفظ 0 رأی
19/11/2018 сыйфатсызландырырлармы [tt] сыйфатсызландырырлармы تلفظ 0 رأی
19/11/2018 талчукчыларының [tt] талчукчыларының تلفظ 0 رأی
19/11/2018 арбачыларын [tt] арбачыларын تلفظ 0 رأی
19/11/2018 тартучыларында [tt] тартучыларында تلفظ 0 رأی
19/11/2018 сатучыларында [tt] сатучыларында تلفظ 0 رأی
19/11/2018 елларгамы [tt] елларгамы تلفظ 0 رأی
19/11/2018 ачмакчылар [tt] ачмакчылар تلفظ 0 رأی
19/11/2018 ташкыннарга [tt] ташкыннарга تلفظ 0 رأی
19/11/2018 бизмәннәрен [tt] бизмәннәрен تلفظ 0 رأی
19/11/2018 карачкысына [tt] карачкысына تلفظ 0 رأی
19/11/2018 тәрәзләр [tt] тәрәзләр تلفظ 0 رأی