کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/08/2019 нәрсәсеме [tt] нәрсәсеме تلفظ 0 رأی
18/08/2019 нәрсәләреме [tt] нәрсәләреме تلفظ 0 رأی
18/08/2019 нәрсәләрендер [tt] нәрсәләрендер تلفظ 0 رأی
18/08/2019 нәрсәсендер [tt] нәрсәсендер تلفظ 0 رأی
18/08/2019 нәрсәләребездән [tt] нәрсәләребездән تلفظ 0 رأی
17/08/2019 сәясәт [tt] сәясәт تلفظ 0 رأی
17/08/2019 суккандагы [tt] суккандагы تلفظ 0 رأی
17/08/2019 комбайнына [tt] комбайнына تلفظ 0 رأی
17/08/2019 дусымлылар [tt] дусымлылар تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йөгәнсезләнмәвенә [tt] йөгәнсезләнмәвенә تلفظ 0 رأی
17/08/2019 кыймылдашып [tt] кыймылдашып تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йөрәкләндергән [tt] йөрәкләндергән تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йомыкыйлангач [tt] йомыкыйлангач تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йөгерекләнгәч [tt] йөгерекләнгәч تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йомрылагач [tt] йомрылагач تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йөгәнсезләнгәч [tt] йөгәнсезләнгәч تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йокымсырамагач [tt] йокымсырамагач تلفظ 0 رأی
17/08/2019 көнчыгышкарак [tt] көнчыгышкарак تلفظ 0 رأی
17/08/2019 берәрегездә [tt] берәрегездә تلفظ 0 رأی
17/08/2019 җырлаучыларынмы [tt] җырлаучыларынмы تلفظ 0 رأی
17/08/2019 юлламаучыларыгыз [tt] юлламаучыларыгыз تلفظ 0 رأی
17/08/2019 юлламаучысының [tt] юлламаучысының تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йогышсызланмагач [tt] йогышсызланмагач تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йөрәкләндергәч [tt] йөрәкләндергәч تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йонланмагач [tt] йонланмагач تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йомыкыйланмагач [tt] йомыкыйланмагач تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йомрыламагач [tt] йомрыламагач تلفظ 0 رأی
17/08/2019 йөрәкләндермәгән [tt] йөрәкләндермәгән تلفظ 0 رأی
17/08/2019 саплан [tt] саплан تلفظ 0 رأی
17/08/2019 буклат [tt] буклат تلفظ 0 رأی