کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2017 каргаларыннан [tt] каргаларыннан تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаннарыннан [tt] азаннарыннан تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаннарыбызга [tt] азаннарыбызга تلفظ 0 رأی
27/04/2017 каргабызга [tt] каргабызга تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азанымнан [tt] азанымнан تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаннарга [tt] азаннарга تلفظ 0 رأی
27/04/2017 урмавымны [tt] урмавымны تلفظ 0 رأی
27/04/2017 сөелүләрен [tt] сөелүләрен تلفظ 0 رأی
27/04/2017 каргаларыңда [tt] каргаларыңда تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаным [tt] азаным تلفظ 0 رأی
27/04/2017 уруларын [tt] уруларын تلفظ 0 رأی
27/04/2017 сөелүегезне [tt] сөелүегезне تلفظ 0 رأی
27/04/2017 каргаларыңның [tt] каргаларыңның تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаныгызда [tt] азаныгызда تلفظ 0 رأی
27/04/2017 урмауларының [tt] урмауларының تلفظ 0 رأی
27/04/2017 сөелмәвегезнең [tt] сөелмәвегезнең تلفظ 0 رأی
27/04/2017 каргаларымның [tt] каргаларымның تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаныбыздан [tt] азаныбыздан تلفظ 0 رأی
27/04/2017 иләкләрең [tt] иләкләрең تلفظ 0 رأی
27/04/2017 уруыгызны [tt] уруыгызны تلفظ 0 رأی
27/04/2017 сөелүемә [tt] сөелүемә تلفظ 0 رأی
27/04/2017 каргаларыгызга [tt] каргаларыгызга تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаннарыгызга [tt] азаннарыгызга تلفظ 0 رأی
27/04/2017 иләкләрен [tt] иләкләрен تلفظ 0 رأی
27/04/2017 уруыма [tt] уруыма تلفظ 0 رأی
27/04/2017 сөелмәүгә [tt] сөелмәүгә تلفظ 0 رأی
27/04/2017 каргаларын [tt] каргаларын تلفظ 0 رأی
27/04/2017 азаннарны [tt] азаннарны تلفظ 0 رأی
27/04/2017 иләкләрем [tt] иләкләрем تلفظ 0 رأی
27/04/2017 уруга [tt] уруга تلفظ 0 رأی