کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/01/2018 жуликлар [tt] жуликлар تلفظ 0 رأی
16/01/2018 нәкышләребезне [tt] нәкышләребезне تلفظ 0 رأی
16/01/2018 сувенир-тәлинкә [tt] сувенир-тәлинкә تلفظ 0 رأی
16/01/2018 Җумаевның [tt] Җумаевның تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмасаң [tt] җырлатмасаң تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатуларының [tt] җырлатуларының تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмыймы [tt] җырлатмыймы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатыргадыр [tt] җырлатыргадыр تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмаучысы [tt] җырлатмаучысы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатачаксыз [tt] җырлатачаксыз تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатучымы [tt] җырлатучымы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатуым [tt] җырлатуым تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмыйсыз [tt] җырлатмыйсыз تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатуыбызны [tt] җырлатуыбызны تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатканың [tt] җырлатканың تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмыйбызмы [tt] җырлатмыйбызмы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатасыз [tt] җырлатасыз تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмыйсызмы [tt] җырлатмыйсызмы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмадымы [tt] җырлатмадымы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмавың [tt] җырлатмавың تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатуыбызның [tt] җырлатуыбызның تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмаучымы [tt] җырлатмаучымы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатмавыбыз [tt] җырлатмавыбыз تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлаттык [tt] җырлаттык تلفظ 0 رأی
14/01/2018 төзелеш [tt] төзелеш تلفظ 0 رأی
14/01/2018 түрәнеке [tt] түрәнеке تلفظ 0 رأی
14/01/2018 кызмыйкмы [tt] кызмыйкмы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 җырлатулары [tt] җырлатулары تلفظ 0 رأی
14/01/2018 аучыңнанмы [tt] аучыңнанмы تلفظ 0 رأی
14/01/2018 аучымда [tt] аучымда تلفظ 0 رأی