کاربر:

AqQoyriq

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/01/2019 миләреңәдер [tt] миләреңәдер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 арабызгадыр [tt] арабызгадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 миебезгәдер [tt] миебезгәдер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 араңадыр [tt] араңадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 миләремнәндер [tt] миләремнәндер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чырасындадыр [tt] чырасындадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 ипиеңнеңме [tt] ипиеңнеңме تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чырамныңмы [tt] чырамныңмы تلفظ 0 رأی
15/01/2019 ипиемнеңме [tt] ипиемнеңме تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чыраныңмы [tt] чыраныңмы تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чабынасым [tt] чабынасым تلفظ 0 رأی
15/01/2019 миегезнедер [tt] миегезнедер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 араларынадыр [tt] араларынадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 ипиләребездәндер [tt] ипиләребездәндер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чырагыздадыр [tt] чырагыздадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чабынмасак [tt] чабынмасак تلفظ 0 رأی
15/01/2019 арасыннандыр [tt] арасыннандыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 араңныдыр [tt] араңныдыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 ипиебездәдер [tt] ипиебездәдер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чыраларымдадыр [tt] чыраларымдадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чабынсалар [tt] чабынсалар تلفظ 0 رأی
15/01/2019 араларыгызгадыр [tt] араларыгызгадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 арасынадыр [tt] арасынадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 ипиләремдәдер [tt] ипиләремдәдер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чыраларыбыздадыр [tt] чыраларыбыздадыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чабынырмын [tt] чабынырмын تلفظ 0 رأی
15/01/2019 миемдер [tt] миемдер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 араңдыр [tt] араңдыр تلفظ 0 رأی
15/01/2019 ипиләребездәдер [tt] ипиләребездәдер تلفظ 0 رأی
15/01/2019 чыраларындадыр [tt] чыраларындадыр تلفظ 0 رأی