دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 gryningsljus [sv] gryningsljus تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sänglampa [sv] sänglampa تلفظ 0 رأی
12/09/2012 taklampa [sv] taklampa تلفظ 0 رأی
12/09/2012 trampdyna [sv] trampdyna تلفظ 0 رأی
12/09/2012 mormor [sv] mormor تلفظ 0 رأی
12/09/2012 lampor [sv] lampor تلفظ 0 رأی
12/09/2012 terapeutisk [sv] terapeutisk تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kusinbarn [sv] kusinbarn تلفظ 0 رأی
12/09/2012 trädgårdsarbete [sv] trädgårdsarbete تلفظ 0 رأی
12/09/2012 man [sv] man تلفظ 0 رأی
12/09/2012 tagel [sv] tagel تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stigläder [sv] stigläder تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stigbygel [sv] stigbygel تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Gustav Nyquist [sv] Gustav Nyquist تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hopprep [sv] hopprep تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stackmyra [sv] stackmyra تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hälta [sv] hälta تلفظ 0 رأی
12/09/2012 veterinärbesiktning [sv] veterinärbesiktning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 betäckning [sv] betäckning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 fölbrunst [sv] fölbrunst تلفظ 0 رأی
12/09/2012 föl [sv] föl تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stuteri [sv] stuteri تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sto [sv] sto تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hingst [sv] hingst تلفظ 0 رأی
12/09/2012 valack [sv] valack تلفظ 0 رأی
12/09/2012 martingal [sv] martingal تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sadelgjord [sv] sadelgjord تلفظ 0 رأی
12/09/2012 telefonkö [sv] telefonkö تلفظ 0 رأی
12/09/2012 skrivbordsstol [sv] skrivbordsstol تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sniglar [sv] sniglar تلفظ 0 رأی