کاربر:

AnnCharlotte

مشترک تلفظ‌های AnnCharlotte شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/09/2012 annorlunda [sv] annorlunda تلفظ 0 رأی
13/09/2012 siffror [sv] siffror تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bokskog [sv] bokskog تلفظ 0 رأی
13/09/2012 barrskog [sv] barrskog تلفظ 0 رأی
13/09/2012 lövskog [sv] lövskog تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Kristi himmelsfärdsdag [sv] Kristi himmelsfärdsdag تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tavla [sv] tavla تلفظ 1 رأی
13/09/2012 hörlurar [sv] hörlurar تلفظ 0 رأی
13/09/2012 kaktus [sv] kaktus تلفظ 0 رأی
13/09/2012 flyttkartong [sv] flyttkartong تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stupränna [sv] stupränna تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vattenbalja [sv] vattenbalja تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tränsbett [sv] tränsbett تلفظ 0 رأی
13/09/2012 kandar [sv] kandar تلفظ 0 رأی
13/09/2012 nosgrimma [sv] nosgrimma تلفظ 0 رأی
13/09/2012 element [sv] element تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fönsterruta [sv] fönsterruta تلفظ 0 رأی
13/09/2012 dusch [sv] dusch تلفظ 1 رأی
13/09/2012 toalettstol [sv] toalettstol تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tvättställ [sv] tvättställ تلفظ 0 رأی
13/09/2012 blåbär [sv] blåbär تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vanligtvis [sv] vanligtvis تلفظ 0 رأی
13/09/2012 kanske [sv] kanske تلفظ 4 رأی
13/09/2012 Humla [sv] Humla تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Bonniers Litterära Magasin [sv] Bonniers Litterära Magasin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2012 hundvalp [sv] hundvalp تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kattungar [sv] kattungar تلفظ 0 رأی
12/09/2012 eluttag [sv] eluttag تلفظ 0 رأی
12/09/2012 inventera [sv] inventera تلفظ 0 رأی
12/09/2012 födelsedagskalas [sv] födelsedagskalas تلفظ 0 رأی