دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/09/2012 trottoar [sv] trottoar تلفظ 1 رأی
13/09/2012 finslipa [sv] finslipa تلفظ 0 رأی
13/09/2012 smörgås [sv] smörgås تلفظ 0 رأی
13/09/2012 telefonsamtal [sv] telefonsamtal تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bollspel [sv] bollspel تلفظ 0 رأی
13/09/2012 felaktighet [sv] felaktighet تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tvist [sv] tvist تلفظ 0 رأی
13/09/2012 medelhavet [sv] medelhavet تلفظ 0 رأی
13/09/2012 körsbär [sv] körsbär تلفظ 1 رأی
13/09/2012 Pensionär [sv] Pensionär تلفظ -1 رأی
13/09/2012 fanatisk [sv] fanatisk تلفظ 0 رأی
13/09/2012 miljardär [sv] miljardär تلفظ 0 رأی
13/09/2012 miljonär [sv] miljonär تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vaniljglass [sv] vaniljglass تلفظ 0 رأی
13/09/2012 ovisshet [sv] ovisshet تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vattenpöl [sv] vattenpöl تلفظ 0 رأی
13/09/2012 målsättning [sv] målsättning تلفظ 0 رأی
13/09/2012 åskoväder [sv] åskoväder تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stambok [sv] stambok تلفظ 0 رأی
13/09/2012 plastpåse [sv] plastpåse تلفظ 0 رأی
13/09/2012 plastkasse [sv] plastkasse تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fläder [sv] fläder تلفظ 0 رأی
13/09/2012 släktforskning [sv] släktforskning تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stamträd [sv] stamträd تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stamtavla [sv] stamtavla تلفظ 0 رأی
13/09/2012 härstamning [sv] härstamning تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bokmärke [sv] bokmärke تلفظ 0 رأی
13/09/2012 klistermärke [sv] klistermärke تلفظ 0 رأی
13/09/2012 jättebra [sv] jättebra تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fönsterbräda [sv] fönsterbräda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ