دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/09/2012 studierektor [sv] studierektor تلفظ 0 رأی
11/09/2012 studievägledare [sv] studievägledare تلفظ 0 رأی
11/09/2012 strömstyrka [sv] strömstyrka تلفظ 0 رأی
11/09/2012 strykbräda [sv] strykbräda تلفظ 0 رأی
11/09/2012 kollegieblock [sv] kollegieblock تلفظ 0 رأی
11/09/2012 uppslagsbok [sv] uppslagsbok تلفظ 0 رأی
11/09/2012 reningsverk [sv] reningsverk تلفظ 0 رأی
11/09/2012 strumpbyxor [sv] strumpbyxor تلفظ 0 رأی
11/09/2012 minneslund [sv] minneslund تلفظ 0 رأی
11/09/2012 stjärnkikare [sv] stjärnkikare تلفظ 0 رأی
11/09/2012 garderob [sv] garderob تلفظ 0 رأی
11/09/2012 glasruta [sv] glasruta تلفظ 0 رأی
11/09/2012 morot [sv] morot تلفظ 1 رأی
11/09/2012 studentlitteratur [sv] studentlitteratur تلفظ 0 رأی
11/09/2012 nattduksbord [sv] nattduksbord تلفظ 0 رأی
11/09/2012 huvudsaken [sv] huvudsaken تلفظ 0 رأی
11/09/2012 ekoxe [sv] ekoxe تلفظ 0 رأی
11/09/2012 trehundra [sv] trehundra تلفظ 1 رأی
11/09/2012 kattlucka [sv] kattlucka تلفظ 0 رأی
11/09/2012 förståndshandikappad [sv] förståndshandikappad تلفظ 0 رأی
11/09/2012 tidningsurklipp [sv] tidningsurklipp تلفظ 0 رأی
11/09/2012 blåklocka [sv] blåklocka تلفظ 0 رأی
11/09/2012 köttbullar [sv] köttbullar تلفظ 1 رأی
11/09/2012 potatismos [sv] potatismos تلفظ 0 رأی
11/09/2012 trädgren [sv] trädgren تلفظ 0 رأی
11/09/2012 manodepressiv [sv] manodepressiv تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skalbagge [sv] skalbagge تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skönlitteratur [sv] skönlitteratur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/09/2012 utställning [sv] utställning تلفظ 0 رأی
11/09/2012 ridsadel [sv] ridsadel تلفظ 0 رأی