دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
11/09/2012 studentlitteratur [sv] studentlitteratur تلفظ 0 رأی
11/09/2012 nattduksbord [sv] nattduksbord تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/09/2012 ekoxe [sv] ekoxe تلفظ 0 رأی
11/09/2012 kattlucka [sv] kattlucka تلفظ 0 رأی
11/09/2012 förståndshandikappad [sv] förståndshandikappad تلفظ 0 رأی
11/09/2012 tidningsurklipp [sv] tidningsurklipp تلفظ 0 رأی
11/09/2012 blåklocka [sv] blåklocka تلفظ 0 رأی
11/09/2012 trädgren [sv] trädgren تلفظ 0 رأی
11/09/2012 manodepressiv [sv] manodepressiv تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skönlitteratur [sv] skönlitteratur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/09/2012 ridsadel [sv] ridsadel تلفظ 0 رأی
11/09/2012 trädgårdsväxt [sv] trädgårdsväxt تلفظ 0 رأی
11/09/2012 blomsteräng [sv] blomsteräng تلفظ 0 رأی
11/09/2012 maskintekniker [sv] maskintekniker تلفظ 0 رأی
11/09/2012 granskog [sv] granskog تلفظ 0 رأی
11/09/2012 konservburk [sv] konservburk تلفظ 0 رأی
10/09/2012 lågenergilampa [sv] lågenergilampa تلفظ 0 رأی
10/09/2012 kattmat [sv] kattmat تلفظ توسط theodor
10/09/2012 hästhoppning [sv] hästhoppning تلفظ 0 رأی
10/09/2012 träns [sv] träns تلفظ 0 رأی
10/09/2012 arabiskt fullblod [sv] arabiskt fullblod تلفظ 0 رأی