دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
12/09/2012 kattungar [sv] kattungar تلفظ 0 رأی
12/09/2012 eluttag [sv] eluttag تلفظ 0 رأی
12/09/2012 inventera [sv] inventera تلفظ 0 رأی
12/09/2012 gryningsljus [sv] gryningsljus تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sänglampa [sv] sänglampa تلفظ 0 رأی
12/09/2012 taklampa [sv] taklampa تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kusinbarn [sv] kusinbarn تلفظ 0 رأی
12/09/2012 trädgårdsarbete [sv] trädgårdsarbete تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stigläder [sv] stigläder تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hopprep [sv] hopprep تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stackmyra [sv] stackmyra تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hälta [sv] hälta تلفظ 0 رأی
12/09/2012 veterinärbesiktning [sv] veterinärbesiktning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 betäckning [sv] betäckning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 fölbrunst [sv] fölbrunst تلفظ 0 رأی
12/09/2012 stuteri [sv] stuteri تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sto [sv] sto تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hingst [sv] hingst تلفظ 0 رأی
12/09/2012 valack [sv] valack تلفظ 0 رأی
12/09/2012 martingal [sv] martingal تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sadelgjord [sv] sadelgjord تلفظ 0 رأی
12/09/2012 telefonkö [sv] telefonkö تلفظ 0 رأی
12/09/2012 skrivbordsstol [sv] skrivbordsstol تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sniglar [sv] sniglar تلفظ 0 رأی
12/09/2012 korthårig [sv] korthårig تلفظ 0 رأی
12/09/2012 långhårig [sv] långhårig تلفظ 0 رأی
12/09/2012 badlakan [sv] badlakan تلفظ 0 رأی
12/09/2012 köksbord [sv] köksbord تلفظ 0 رأی
12/09/2012 köksbänk [sv] köksbänk تلفظ 0 رأی
12/09/2012 ångestladdad [sv] ångestladdad تلفظ 0 رأی