دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
13/09/2012 medelhavet [sv] medelhavet تلفظ 0 رأی
13/09/2012 miljardär [sv] miljardär تلفظ 0 رأی
13/09/2012 miljonär [sv] miljonär تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vaniljglass [sv] vaniljglass تلفظ 0 رأی
13/09/2012 ovisshet [sv] ovisshet تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vattenpöl [sv] vattenpöl تلفظ 0 رأی
13/09/2012 åskoväder [sv] åskoväder تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stambok [sv] stambok تلفظ 0 رأی
13/09/2012 plastkasse [sv] plastkasse تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fläder [sv] fläder تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stamträd [sv] stamträd تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stamtavla [sv] stamtavla تلفظ 0 رأی
13/09/2012 härstamning [sv] härstamning تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bokmärke [sv] bokmärke تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fönsterbräda [sv] fönsterbräda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 bokskog [sv] bokskog تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Kristi himmelsfärdsdag [sv] Kristi himmelsfärdsdag تلفظ 0 رأی
13/09/2012 hörlurar [sv] hörlurar تلفظ 0 رأی
13/09/2012 kaktus [sv] kaktus تلفظ 0 رأی
13/09/2012 flyttkartong [sv] flyttkartong تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stupränna [sv] stupränna تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vattenbalja [sv] vattenbalja تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tränsbett [sv] tränsbett تلفظ 0 رأی
13/09/2012 kandar [sv] kandar تلفظ 0 رأی
13/09/2012 nosgrimma [sv] nosgrimma تلفظ 0 رأی
13/09/2012 element [sv] element تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fönsterruta [sv] fönsterruta تلفظ 0 رأی
13/09/2012 toalettstol [sv] toalettstol تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tvättställ [sv] tvättställ تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hundvalp [sv] hundvalp تلفظ 0 رأی