دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/12/2011 concentration [en] concentration تلفظ 1 رأی
18/11/2011 Minecraft [en] Minecraft تلفظ 0 رأی
16/11/2011 tower [en] tower تلفظ 0 رأی
16/11/2011 high definition [en] high definition تلفظ 0 رأی
16/11/2011 definition [en] definition تلفظ 0 رأی
16/11/2011 cosplay [en] cosplay تلفظ 0 رأی