دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/04/2009 spiv [en] spiv تلفظ 0 رأی
01/04/2009 Winchester [en] Winchester تلفظ 0 رأی
01/04/2009 Worcester [en] Worcester تلفظ 16 رأی بهترین تلفظ
01/04/2009 Woburn [en] Woburn تلفظ 0 رأی