دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2013 estrela cadente [pt] estrela cadente تلفظ 0 رأی
30/03/2013 insuportável [pt] insuportável تلفظ 0 رأی
30/03/2013 cristianismo [pt] cristianismo تلفظ 0 رأی
30/03/2013 depressivo [pt] depressivo تلفظ 0 رأی
30/03/2013 Universidade [pt] Universidade تلفظ -1 رأی
30/03/2013 assombração [pt] assombração تلفظ 0 رأی
30/03/2013 felicidade [pt] felicidade تلفظ 0 رأی
30/03/2013 alegria [pt] alegria تلفظ 0 رأی
29/03/2013 eu quero [pt] eu quero تلفظ 0 رأی