دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/12/2010 Palmeral de Elche [es] Palmeral de Elche تلفظ 0 رأی
30/12/2010 mando a distancia [es] mando a distancia تلفظ 1 رأی
30/12/2010 copón [es] copón تلفظ 0 رأی
30/12/2010 pijo [es] pijo تلفظ 0 رأی
30/12/2010 Sangonera La Seca [es] Sangonera La Seca تلفظ 0 رأی
24/08/2010 traje de gitana [es] traje de gitana تلفظ 0 رأی
23/08/2010 extremaunción [es] extremaunción تلفظ 0 رأی
23/08/2010 Arcángel [es] Arcángel تلفظ 0 رأی
23/08/2010 traición [es] traición تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Monóvar [es] Monóvar تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Guardamar del Segura [es] Guardamar del Segura تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Torrevieja [es] Torrevieja تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Elche [es] Elche تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Jávea [es] Jávea تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Petrel [es] Petrel تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Crevillente [es] Crevillente تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Denia [es] Denia تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Alcoy [es] Alcoy تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Cocentaina [es] Cocentaina تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Novelda [es] Novelda تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Villajoyosa [es] Villajoyosa تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Santa Pola [es] Santa Pola تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Orihuela [es] Orihuela تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Villena [es] Villena تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Calpe [es] Calpe تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Altea [es] Altea تلفظ 0 رأی
22/08/2010 embriaguez [es] embriaguez تلفظ 0 رأی
22/08/2010 Sacramento [es] Sacramento تلفظ 1 رأی
12/08/2010 vergüenza [es] vergüenza تلفظ 0 رأی
12/08/2010 paupérrimo [es] paupérrimo تلفظ 0 رأی