دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2010 sandwich [en] sandwich تلفظ 0 رأی
23/03/2010 flubber [en] flubber تلفظ 0 رأی
21/03/2010 iPod [en] iPod تلفظ 0 رأی
21/03/2010 cheese [en] cheese تلفظ 2 رأی