دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/07/2012 verme [pt] verme تلفظ 0 رأی
28/07/2012 coração [pt] coração تلفظ 0 رأی
28/07/2012 horizonte [pt] horizonte تلفظ 0 رأی
28/07/2012 coiote [pt] coiote تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2012 empregada [pt] empregada تلفظ 0 رأی
28/07/2012 vertigem [pt] vertigem تلفظ 0 رأی
28/07/2012 eternidade [pt] eternidade تلفظ 0 رأی
28/07/2012 sorriso [pt] sorriso تلفظ 0 رأی
28/07/2012 caranguejo [pt] caranguejo تلفظ 0 رأی
28/07/2012 futebol [pt] futebol تلفظ -1 رأی
28/07/2012 cavaleiro [pt] cavaleiro تلفظ 0 رأی
28/07/2012 vingador [pt] vingador تلفظ 0 رأی
27/07/2012 Japão [pt] Japão تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/07/2012 transeunte [pt] transeunte تلفظ 1 رأی
27/07/2012 acólito [pt] acólito تلفظ 0 رأی
27/07/2012 Brasil [pt] Brasil تلفظ 0 رأی
27/07/2012 Exército [pt] Exército تلفظ 0 رأی
27/07/2012 corvo [pt] corvo تلفظ 0 رأی
27/07/2012 sim [pt] sim تلفظ 0 رأی
27/07/2012 davi [pt] davi تلفظ 0 رأی
27/07/2012 castelo [pt] castelo تلفظ 1 رأی
27/07/2012 albatroz [pt] albatroz تلفظ 0 رأی
27/07/2012 tristeza [pt] tristeza تلفظ 0 رأی
27/07/2012 lobo [pt] lobo تلفظ 0 رأی
27/07/2012 Genocídio [pt] Genocídio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ