دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/09/2011 性同一性障害 [ja] 性同一性障害 تلفظ 0 رأی
22/09/2011 方言 [ja] 方言 تلفظ -1 رأی
22/09/2011 大韓民国 [ja] 大韓民国 تلفظ 0 رأی
22/09/2011 日本 [ja] 日本 تلفظ 2 رأی
22/09/2011 大日本帝国 [ja] 大日本帝国 تلفظ 0 رأی
22/09/2011 国鉄 [ja] 国鉄 تلفظ -1 رأی
22/09/2011 あかん [ja] あかん تلفظ 0 رأی
22/09/2011 四日市 [ja] 四日市 تلفظ 0 رأی
22/09/2011 大阪 [ja] 大阪 تلفظ 0 رأی
22/09/2011 ありがとう [ja] ありがとう تلفظ 0 رأی
22/09/2011 おはようございます [ja] おはようございます تلفظ 0 رأی
22/09/2011 恥ずかしい [ja] 恥ずかしい تلفظ 0 رأی
22/09/2011 マクドナルド [ja] マクドナルド تلفظ -1 رأی