دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/04/2011 Thanksgiving [en] Thanksgiving تلفظ 1 رأی
13/04/2011 sexual [en] sexual تلفظ 0 رأی
13/04/2011 Matthew Brammeier [en] Matthew Brammeier تلفظ 0 رأی
13/04/2011 antibody [en] antibody تلفظ 3 رأی