دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2012 гиперстен [ru] гиперстен تلفظ 0 رأی
10/10/2012 гипербатон [ru] гипербатон تلفظ 0 رأی
10/10/2012 гинуть [ru] гинуть تلفظ 0 رأی
10/10/2012 гарт [ru] гарт تلفظ 0 رأی
10/10/2012 гашишизм [ru] гашишизм تلفظ 0 رأی
10/10/2012 гёрлс [ru] гёрлс تلفظ 0 رأی
10/10/2012 картами [ru] картами تلفظ 0 رأی