دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/04/2013 shinjuku [ja] shinjuku تلفظ 0 رأی
27/01/2013 でんわします [ja] でんわします تلفظ 0 رأی
27/01/2013 えいが [ja] えいが تلفظ 0 رأی
27/01/2013 相槌 [ja] 相槌 تلفظ 0 رأی
27/01/2013 よっしゃ [ja] よっしゃ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ