دسته‌بندی:

~ koledzy/rodzice

تصديق ~ koledzy/rodzice تلفظ ها

  • moi تلفظ moi [fr]