دسته‌بندی:

zemplínske nárečie

تصديق zemplínske nárečie تلفظ ها

 • ši تلفظ ši [sk]
 • šicke تلفظ šicke [sk]
 • šicko تلفظ šicko [sk]
 • šickych تلفظ šickych [sk]
 • šickym تلفظ šickym [sk]
 • šidzem تلفظ šidzem [sk]
 • ضبط تلفظ šidzemdzešat šidzemdzešat [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ šidzemnac šidzemnac [sk] در انتظار تلفظ
 • šidzemsto تلفظ šidzemsto [sk]
 • šifoner تلفظ šifoner [sk]
 • ضبط تلفظ šivi šivi [sk] در انتظار تلفظ
 • šivy تلفظ šivy [sk]
 • ضبط تلفظ skliščina skliščina [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ skliščiny skliščiny [sk] در انتظار تلفظ
 • škvarna تلفظ škvarna [sk]
 • skyškane تلفظ skyškane [sk]
 • ضبط تلفظ šľipka šľipka [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ šľipky šľipky [sk] در انتظار تلفظ
 • šľiški تلفظ šľiški [sk]
 • sluchac تلفظ sluchac [sk]
 • ضبط تلفظ sluchaj sluchaj [sk] در انتظار تلفظ
 • slunko تلفظ slunko [cs]
 • slup تلفظ slup [sv]
 • ضبط تلفظ smačne smačne [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ smačnejši smačnejši [sk] در انتظار تلفظ
 • smačny تلفظ smačny [sk]
 • ضبط تلفظ šmak šmak [sk] در انتظار تلفظ
 • šmaľec تلفظ šmaľec [sk]
 • smarkati تلفظ smarkati [sk]
 • šmaty تلفظ šmaty [sk]
 • šmece تلفظ šmece [sk]
 • šmej تلفظ šmej [sk]
 • šmiac تلفظ šmiac [sk]
 • šmich تلفظ šmich [sk]
 • šmikňa تلفظ šmikňa [sk]
 • šmišna تلفظ šmišna [sk]
 • šmišny تلفظ šmišny [sk]
 • šňicľe تلفظ šňicľe [sk]
 • ضبط تلفظ šnicle šnicle [sk] در انتظار تلفظ
 • šnurok تلفظ šnurok [sk]
 • sopľak تلفظ sopľak [sk]
 • sopľanda تلفظ sopľanda [sk]
 • ضبط تلفظ šór šór [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ šóry šóry [sk] در انتظار تلفظ
 • spac تلفظ spac [sk]
 • spadnul تلفظ spadnul [sk]
 • šparhet تلفظ šparhet [sk]
 • spasal تلفظ spasal [sk]
 • spil še تلفظ spil še [sk]
 • špitáľ تلفظ špitáľ [sk]
 • ضبط تلفظ spochabel spochabel [sk] در انتظار تلفظ
 • spomnuc تلفظ spomnuc [sk]
 • spraveny تلفظ spraveny [sk]
 • spričny تلفظ spričny [sk]
 • ضبط تلفظ sprostojsc sprostojsc [sk] در انتظار تلفظ
 • spundžety تلفظ spundžety [sk]
 • ضبط تلفظ spuščic spuščic [sk] در انتظار تلفظ
 • srac تلفظ srac [sk]
 • štachitka تلفظ štachitka [sk]
 • štachitky تلفظ štachitky [sk]
 • štachytky تلفظ štachytky [sk]
 • stanul تلفظ stanul [cs]
 • ضبط تلفظ šternac šternac [sk] در انتظار تلفظ
 • šternasty تلفظ šternasty [sk]
 • ضبط تلفظ štranok štranok [sk] در انتظار تلفظ
 • štrecha تلفظ štrecha [sk]
 • strina تلفظ strina [bs]
 • studzena تلفظ studzena [sk]
 • ضبط تلفظ stuj stuj [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ stuška stuška [sk] در انتظار تلفظ
 • štyri تلفظ štyri [sk]
 • ضبط تلفظ štyricec štyricec [sk] در انتظار تلفظ
 • šuflatka تلفظ šuflatka [sk]
 • ضبط تلفظ suľ suľ [sk] در انتظار تلفظ
 • šumna تلفظ šumna [sk]
 • šumňe تلفظ šumňe [sk]
 • ضبط تلفظ švarbľik švarbľik [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ švarbliki švarbliki [sk] در انتظار تلفظ
 • šviatky تلفظ šviatky [sk]
 • šviatok تلفظ šviatok [sk]
 • švici تلفظ švici [sk]
 • šviňa تلفظ šviňa [sk]
 • švinčik تلفظ švinčik [sk]
 • ضبط تلفظ taka pitna taka pitna [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ taki pitni taki pitni [sk] در انتظار تلفظ
 • takoho تلفظ takoho [sk]
 • takoj تلفظ takoj [sl]
 • Talpa تلفظ Talpa [pt]
 • tancovac تلفظ tancovac [sk]
 • teľa تلفظ teľa [sk]
 • teľo تلفظ teľo [sk]
 • ضبط تلفظ teľoho teľoho [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tepša tepša [sk] در انتظار تلفظ
 • tišic تلفظ tišic [sk]
 • trachtor تلفظ trachtor [sk]
 • ضبط تلفظ trecim trecim [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tricec tricec [sk] در انتظار تلفظ
 • trim تلفظ trim [en]
 • trimaj تلفظ trimaj [sk]
 • ضبط تلفظ trinac trinac [sk] در انتظار تلفظ